Belgische Energie- en Milieuprijs

Door Ibram Nobels
26 februari 2018
Prix belge de l’Energie et de l’Environnement
Bruxelles Environnement
EEN ACTIE OF REALISATIE KOMT ENKEL IN AANMERKING VOOR ÉÉN VAN DE CATEGORIEËN DIE HIERBOVEN AAN BOD KWAMEN. Eenzelfde persoon, onderneming, gemeente of instelling/vereniging kan in verschillende categorieën worden ingeschreven op voorwaarde dat er voor elk van die categorieën verschillende en onderling onafhankelijke acties of realisaties worden voorgesteld. Kies daarom de categorie waarvoor u zich wilt inschrijven waarbij die het best overeenstemt met uw situatie en uw actie of realisatie.

INSCHRIJVING

Als u wilt deelnemen, moet u zich eerst inschrijven. Gebruik hiervoor het deelnemingsformulier op deze site.

Inschrijven kan tot uiterlijk zondag 22 april 2018 om middernacht. Eens deze termijn verstreken is, zullen we geen inschrijvingen meer aanvaarden.

PRESENTATIEDOSSIER

U dient vervolgens een dossier in waarin u uw project of verwezenlijking verduidelijkt aan de hand van:

 • een beschrijving van 5 tot 10 lijnen
 • 5 tot maximaal 8 pagina’s met een gedetailleerde voorstelling (zie uitleg hieronder). Elk dossier van meer dan 8 pagina’s zal geweigerd worden.
 • twee of meer foto’s van een goede kwaliteit (in formaat jpg of eps)
 • een of meer bijlagen (optioneel)

Uw dossier moet ten laatste op zondag 22 april 2018 om middernacht, in de mate van het mogelijke, in elektronische vorm worden ingediend.

Stuur uw dossier naar : dossier@eeaward.be

 

BEVAT VAN UW DOSSIER

Uw dossier dient minstens de volgende elementen en/of antwoorden op de volgende vragen te bevatten :

 • Historisch overzicht en de context van uw realisatie en eventueel de moeilijkheden die u hebt moeten overwinnen bij realisatie.
 • Nauwkeurige omschrijving van de doelstellingen van uw realisatie of actie.
 • Gedetailleerde beschrijving van uw realisatie. Besteed daarbij zeker de nodige aandacht aan de volgende elementen (u kunt er ook nog andere elementen aan toevoegen) :
  • het originele karakter van de acties en de realisaties, en dan meer bepaald in vergelijking met realisaties van hetzelfde type ;
  • de impact van de acties of de realisaties op een beter gebruik van het materiaal (vast, vloeibaar, gasvormig) en/of energie ;
  • de relevantie van de acties of realisaties met betrekking tot de desbetreffende categorie;
  • de duurzame verbetering van de prestaties op het vlak van milieu en/of energie.
 • In welk opzicht verbetert uw realisatie of actie het welzijn van de maatschappij? (hier kan het gaan om het welzijn van de burger, uw gemeente, uw buurt, uw school of van uw gezin)
 • Voorstelling van de behaalde resultaten (kwalitatief of kwantitatief).
 • Om welke redenen zou uw realisatie of actie door de jury moeten worden bekroond?
 •