be circular - be.brussels: ondersteuning van innovatie in renovatie

Door BE BE _ LB
14 april 2016
be circular - be.brussels: Un soutien à l’innovation en rénovation
Bruxelles Environnement
Om de ontwikkeling van economische activiteiten ten gunste van het leefmilieu en de lokale werkgelegenheid aan te moedigen vanuit de optiek van de circulaire economie heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een projectoproep voor « Circulaire werven » gelanceerd.

De oproep staat open voor alle professionelen uit de bouwsector die betrokken zijn bij renovatieprojecten en maakt het mogelijk technische en financiële ondersteuning te bieden om te komen tot meer duurzame werven. Dien uw kandidaatsdossier in voor 15 juli 2016.

Bent u een zelfstandige, een vzw, een onderneming of een groep van ondernemingen in Brussel en bent u actief in de renovatiesector? Stel dan een project voor een « Circulaire werf » voor !

Uw voordelen

Als uw project wordt geselecteerd, geniet u :

  • financiële steun a rato van 50€/m², met een maximumbedrag van 15.000 € ;
  • gratis technische ondersteuning ;
  • begeleiding op maat voor het beheer, het op punt zetten van technische innovatie, opleidingen of tewerkstelling ;
  • promotie van uw project.