Bouwberoepen

20 van 2003 resultaten

2017
Publicatie
+
Het thermische comfort in de zomer handhaven.

Het thermische comfort in de zomer handhaven.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Men heeft de laatste tijd alsmaar vaker te kampen met hittegolven, die in de zomer een oververhitting van onze woningen met zich mee kunnen brengen. Maar kan dit verschijnsel vermeden worden? Welke maatregelen kan men treffen om ondanks hoge buitentemperaturen een comfortabele binnentemperatuur te behouden? Hoewel tal van parameters een invloed hebben op het risico op oververhitting, wordt in dit artikel duidelijk dat het vooral de acties van de bewoners zelf zijn die toelaten om comfortabele...
2017
Publicatie
+
Montage van zonnepanelen op hellende daken.

Montage van zonnepanelen op hellende daken.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Deze Technische Voorlichting (TV) heeft als oogmerk om concrete oplossingen aan te rijken voor de montage van zonnepanelen op hellende daken en dit, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie. Ze is van toepassing op daken waarvan de helling begrepen is tussen 15° en 75° en op de meest voorkomende types dakbedekkingen: golfplaten, pannen, leien en zinkbanen met staande naden. In deze TV wordt voornamelijk ingegaan op de aanpassingen die aan de dakbedekkingselementen doorgevoerd moeten worden om te...
19 december 2016
Artikel
+
Energiepremies 2017: Premies A : Studies en audits

Energiepremies 2017: Premies A : Studies en audits

Leefmilieu Brussel
Ga bij de dokter langs vooraleer u medicijnen begint te slikken! Een energieaudit kan u helpen de zwakke punten – en de sterke punten - in uw gebouw (collectieve woning, kantoor, ziekenhuis, school) aan het licht te brengen. Zo weet u waar te beginnen met uw verbeteringswerkzaamheden en weet u vooral waarin de reële winst van de ingreep zit.
15 december 2016
Artikel
+
Guide Bâtiment Durable: Système DRV

Gids Duurzame Gebouwen: Systeem met variabel koelmiddeldebiet

Leefmilieu Brussel
Het systeem met variabel koelmiddeldebiet, ook VRV- ('Variable Refrige- rant Volume', variabel koelmiddelvolume) of VRF-systeem ('Variable Ref- rigerant Fluide', variabele koelvloeistof) genoemd, is een systeem met - directe activering waarmee een gebouw verwarmd en/of gekoeld kan worden door een koelmiddel door koperen buizen te laten circuleren tussen een buitenunit en meerdere binnenunits.
13 december 2016
Artikel
+
Guide Bâtiment Durable: Circulateurs

Gids Duurzame Gebouwen: Circulatiepompen

Leefmilieu Brussel
In een verwarmings- en koelinstallatie zijn de circulatiepompen hulptoestellen die het warmte-overdrachtmedium laten circuleren tussen productie en emissie. De huidige reglementering wil daarbij de keuze ter zake in de richting van bepaalde types van circulatiepomp en regeling sturen om het stroomverbruik van de respectieve hulpinrichtingen te beperken. Binnen de Europese Unie wordt dit verbruik op +/- 2% van het totale stroomverbruik geraamd, wat overeenstemt met +/-30 miljoen ton CO2 per jaar.
13 december 2016
Artikel
+
Guide Bâtiment Durable: Isoler les conduites et les accessoires

Gids Duurzame Gebouwen: Leidingen en hulpstukken isoleren

Leefmilieu Brussel
De isolatie van leidingen en hulpstukken van verwarmings- en koelinstallaties is van primordiaal belang om de energie-efficiëntie van de installatie te verzekeren. Het is een maatregel die als eerste voorzien moet worden, vooral buiten of in niet-geïsoleerde lokalen of bij een aanzienlijke diameter. Dergelijke thermische isolatie is daarbij niet alleen onderworpen aan de EPB-reglementering, maar geldt ook als één van de meest rendabele energie-efficiëntiemaatregelen.
13 december 2016
Artikel
+
Guide Bâtiment Durable: Activation du noyau de béton

Gids Duurzame Gebouwen: Betonkernactivering

Leefmilieu Brussel
Bij het activeren van de betonkern wordt de thermische massa van de betonplaat gebruikt om het gebouw te verwarmen en te koelen door er water doorheen te laten lopen. Voor dit principe van warmteaccumulatie in de vloerplaat bestaan er overigens verschillende synoniemen, zoals actieve vloerplaat, 'concrete core activation', 'active slab', 'slab cooling', 'thermal active building system' (TABS).
13 december 2016
Artikel
+
Guide Bâtiment Durable: Convecteur, ventilo-convecteur, éjecto-convecteur

Gids Duurzame Gebouwen: Convector, ventilerende convector, inductieconvector

Leefmilieu Brussel
Er bestaan 3 soorten convectoren: de gewone convectoren, de ventilerende convectoren en de inductieconvectoren. De warmte-emissie gebeurt via luchtconvectie en verloopt natuurlijk of gedwongen. De thermische energie is daarbij ofwel van een elektrische bron, ofwel van een waternetwerk afkomstig.

Pagina's