Bouwberoepen

20 van 43 resultaten

+
Energetische renovatie: trends en innovaties.

Energetische renovatie: trends en innovaties.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Het streven naar steeds ambitieuzere energieprestaties (bv. passiefstandaard, bijna-energieneutraal) maakt dat er specifieke renovatie-oplossingen gezocht moeten worden voor complexere uitdagingen zoals koudebruggen, ventilatie, luchtdichtheid, beperkte ruimte en erfgoed. Dit artikel gaat dieper in op een aantal recent ontwikkelde innovatieve renovatie-oplossingen en beschrijft een aantal trends waarbinnen nog tal van mogelijkheden liggen voor de Belgische bouwbedrijven. We willen erop wijzen...
+
Het belang van de ventilatorkeuze.

Het belang van de ventilatorkeuze.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
De juiste ventilatorkeuze is cruciaal bij de installatie van een mechanisch-ventilatiesysteem om de vereiste systeemprestaties te kunnen behalen. In dit artikel gaan we dieper in op de criteria die men hierbij in het achterhoofd moet houden: het ventilatiedebiet en het drukverlies, de ventilatorkarakteristiek, het werkingspunt en diverse andere criteria.
+
Akoestische aspecten van mechanische ventilatie in eengezinswoningen.

Akoestische aspecten van mechanische ventilatie in eengezinswoningen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
De ontwerpers en installateurs van mechanische ventilatie hebben nood aan praktische richtlijnen om de akoestische comforteisen te kunnen respecteren. Dergelijke ventilatiesystemen zorgen immers vaak voor geluidshinder. Dit artikel geeft aanbevelingen om het ventilatorlawaai en stromingslawaai te bestrijden, geluidsuitbraak te voorkomen, structureel geluid te dempen en overspraak te vermijden.
2012
Publicatie
+
Mechanische-ventilatiedebieten opmeten (gecorrigeerd op 5 maart 2015).

Mechanische-ventilatiedebieten opmeten (gecorrigeerd op 5 maart 2015).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Dit artikel geeft een stand van zaken over het opmeten van de mechanische-ventilatiedebieten in residentiële toepassingen en zet eerst de beschikbare meetmethoden op een rijtje. Vervolgens worden de algemene aanbevelingen voor een correcte meting behandeld. Ten slotte volgt een meer gedetailleerde beschrijving van de aanbevolen meetmethoden en hun gebruiksvoorwaarden.
2010
Publicatie
+
EPB - Ventilatie van gebouwen - Natuurlijke toevoeropeningen.

EPB - Ventilatie van gebouwen - Natuurlijke toevoeropeningen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
In deze Infofiche wordt dieper ingegaan op de problematiek van de natuurlijke toevoeropeningen. In de residentiële sector gaat het hier voornamelijk om regelbare toevoeropeningen (RTO) voor natuurlijke of vrije luchttoevoer, terwijl het in de niet-residentiële sector veeleer handelt om toevoeropeningen voor een natuurlijk ventilatiesysteem of een mechanisch afvoerventilatiesysteem.
2010
Publicatie
+
PEB - Ventilation des bâtiments - La ventilation mécanique : les bouches, conduits, ventilateurs et groupes.

EPB - Ventilatie van gebouwen - Mechanische ventilatie : ventielen, kanalen, ventilatoren en luchtgroepen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Deze Infofiche behandelt de problematiek van de ventielen, kanalen en mechanische luchtgroepen die betrekking hebben op ventilatiesystemen met mechanische toe- en afvoer (systeem D), met mechanische toevoer en vrije afvoer (systeem B) of met vrije toevoer en mechanische afvoer (systeem C).
2008
Publicatie
+
Een goede ventilatie vereist een goede samenwerking.

Een goede ventilatie vereist een goede samenwerking.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
De praktische uitvoering van ventilatiesystemen (natuurlijke of mechanische al dan niet met warmteterugwinning) vereist een multidisciplinaire aanpak. Dit artikel beschrijft de verschillende stappen die men zou kunnen onderscheiden bij het tot stand komen van een ventilatie-installatie en geeft een overzicht van de verschillende betrokkenen. Verder wordt dieper ingegaan op een aantal aspecten die een correcte coördinatie en samenwerking vereisen (verzekering van de luchtdichtheid, opstelling...
2008
Publicatie
+
Gezondheidsproblemen en ventilatiesystemen in woningen.

Gezondheidsproblemen en ventilatiesystemen in woningen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Diverse studies hebben aan het licht gebracht dat de gebrekkige luchtkwaliteit en de comfort- en gezondheidsproblemen in woningen doorgaans terug te voeren zijn op gebreken bij het ontwerp, de plaatsing, het gebruik en het onderhoud van de (natuurlijke, mechanische of gemengde) ventilatievoorzieningen of op een foute materiaalkeuze. Er is dus nood aan een betere kwaliteitsborging bij het gebruik en de uitvoering van de ventilatie-installaties die tegenwoordig op de markt beschikbaar zijn....
+
Ventilatie met warmteterugwinning in eengezinswoningen.

Ventilatie met warmteterugwinning in eengezinswoningen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Na een korte beschrijving van het werkingsprincipe van een balansventilatiesysteem dat de warmte uit de afgevoerde lucht recupereert om de verse toevoerlucht voor te verwarmen, onderzoekt dit artikel de belangrijkste criteria die de gebruikers kunnen helpen bij de keuze van een warmteterugwinapparaat dat aangepast is aan hun noden en hun budget. Verder geeft het een gedetailleerde analyse van de stappen die gezet moeten worden met het oog op de correcte integratie van het warmteterugwinapparaat...
+
Ventilatie van kantoorgebouwen - Naar een betere formulering van de eisen... (alleen beschikbaar on-line).

Ventilatie van kantoorgebouwen - Naar een betere formulering van de eisen... (alleen beschikbaar on-line).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Dit document heeft tot doel de minimumeisen voor de dimensionering van ventilatiesystemen in kantoorgebouwen voor te stellen. Na een overzicht van de normen en reglementeringen die van toepassing zijn voor de ventilatie van gebouwen in België, evenals van de basisprincipes van ventilatie en in het bijzonder van de eisen op het gebied van het thermische en akoestische comfort, de luchtkwaliteit, de energetische prestaties en de installatie (toelaatbare drukvoorwaarden,...) om de goede werking...
+
Dubbele geventileerde gevels. Deel 1 : voorstelling van de gevelopbouw.

Dubbele geventileerde gevels. Deel 1 : voorstelling van de gevelopbouw.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Dit eerste artikel uit een reeks van twee beschrijft de meest voorkomende opbouwen van dubbele geventileerde gevels en hun werking. Daarnaast stelt het enkele voorbeelden voor en geeft het een overzicht van de termen die men aantreft in de praktijk en in de literatuur. Ook wordt gewezen op de terminologische verwarring en de tegenstrijdige interpretaties van de gebruikte termen.
2003
Publicatie
+
Ventilatie van nieuwe woningen in het Waalse Gewest. (Uit de praktijk).

Ventilatie van nieuwe woningen in het Waalse Gewest. (Uit de praktijk).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Korte herhaling van de reglementaire aspecten uit de Waalse wetgeving van 1996 betreffende de ventilatie van nieuwe gebouwen, en resultaten van een onderzoek met betrekking tot de praktische uitvoering van ventilatiesystemen in een aantal geselecteerde individuele nieuwe woningen om na te gaan welke aanpassingen nodig zijn om de voornaamste vastgestelde gebreken te verhelpen.
+
Ventilatie van woningen. Deel 2 : Uitvoering en prestaties van ventilatiesystemen.

Ventilatie van woningen. Deel 2 : Uitvoering en prestaties van ventilatiesystemen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Bepaling van de ventilatieconcepten en -middelen volgens de Belgische norm NBN D 50-001, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de voorzieningen voor de basisventilatie (aanvoer, transfer en afvoer van de lucht), voor de intensieve ventilatie van woonvertrekken en voor de ventilatie van lokalen zonder specifieke woonfunctie ; het probleem van de interactie tussen verbrandingstoestellen en ventilatie en enkele technologische oplossingen voor dat probleem ; en ten slotte het begrip "...
+
Ventilatie van woningen. Deel 1: Algemene principes.

Ventilatie van woningen. Deel 1: Algemene principes.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Overzicht van de filosofie en praktische toepassing van de Belgische norm NBN D50-001 Ventilatie in woongebouwen, en gedetailleerde analyse van bepaalde nevenvoorwaarden zoals de luchtdichtheid van gebouwen en de geluidshinder veroorzaakt door de ventilatie. Maatvoering en berekening van natuurlijke en mechanische ventilatiesystemen, onderhoud en afstelling van ventilatiesystemen. Illustratie van de praktische toepassing van de norm aan de hand van twee voorbeelden van een reeks mogelijke...

Pagina's