Bouwberoepen

20 van 40 resultaten

+
Dimensionering van vloerverwarmingssystemen met warmwaterbuizen (vervangt TV 170 en 181 gedeeltelijk).

Dimensionering van vloerverwarmingssystemen met warmwaterbuizen (vervangt TV 170 en 181 gedeeltelijk).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Het doel van deze publicatie is de dimensionering van een verwarmingssysteem met warmwaterbuizen uitleggen aan de hand van genormaliseerde curven afkomstig van de producent. De volgende aspecten komen hierin aan bod: - Terminologie en symbolen - Algemene beschrijving van de vloerverwarmingssystemen - Warmteafgifte van het vloerverwarmingssysteem - Dimensionering van een vloerverwarmingssysteem - Toepassingsvoorbeeld voor een eengezinswoning.
+
Toleranties in de bouw: terminologie (vervangt Katern 2010/01.02 en Infofiche 43.02).

Toleranties in de bouw: terminologie (vervangt Katern 2010/01.02 en Infofiche 43.02).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Dit artikel, dat een update vormt van het gelijknamige artikel uit de thematische WTCB-Contact nr. 25 "Toleranties in de bouw" en de Infofiche nr. 34.2, reikt de lezer een aantal termen aan die frequent gebruikt worden als men het heeft over toleranties. Deze lijst is gebaseerd op de definities uit de referentienorm ISO 1803.
+
Praktische en technische gids voor de verlichting van woningen.

Praktische en technische gids voor de verlichting van woningen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Deze gids heeft tot doel om hulp te bieden bij het ontwerp en de keuze van een verlichtingsinstallatie. Zo behandelt hij onder meer de karakteristieken en de technologie van de lampen en de bestaande armaturen. Verder bevat hij nuttige informatie over de regeling en de kwaliteit van de verlichting : het gaat hier met name om de te installeren vermogens om een zo efficiënt mogelijke verlichting te bereiken, zonder echter het comfort en de esthetiek uit het oog te verliezen. Ten slotte wordt er...
+
Dubbele geventileerde gevels. Deel 1 : voorstelling van de gevelopbouw.

Dubbele geventileerde gevels. Deel 1 : voorstelling van de gevelopbouw.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Dit eerste artikel uit een reeks van twee beschrijft de meest voorkomende opbouwen van dubbele geventileerde gevels en hun werking. Daarnaast stelt het enkele voorbeelden voor en geeft het een overzicht van de termen die men aantreft in de praktijk en in de literatuur. Ook wordt gewezen op de terminologische verwarring en de tegenstrijdige interpretaties van de gebruikte termen.
+
Corrosie in centrale-verwarmingsinstallaties. Deel 1 : aanbevelingen ter beperking van corrosie. (Uit de praktijk).

Corrosie in centrale-verwarmingsinstallaties. Deel 1 : aanbevelingen ter beperking van corrosie. (Uit de praktijk).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Bondige beschrijving van het verschijnsel van de corrosie van centrale-verwarmingsinstallaties en van de voornaamste invloedsfactoren (corrosie van het staal in water, oorsprong van de zuurstof in de installatie), gevolgd dooor aanbevelingen ter beperking van de corrosie in cv-installaties met warm water : kwaliteit van het vulwater en van het water van de installatie of verwarmingsvloeistof ; ontwerp, materialen en uitvoering van de cv-installatie (aanbevolen materialen voor de leidingen,...
2016
Publicatie
+
Dimensionnement des systèmes de chauffage par le sol à eau chaude (remplace partiellement les NIT 170 et 181).

Dimensionnement des systèmes de chauffage par le sol à eau chaude (remplace partiellement les NIT 170 et 181).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Le but de cette publication est d'expliquer comment dimensionner un système de chauffage par le sol à eau chaude sur la base des courbes normalisées fournies par les fabricants. Elle traite les aspects suivants : - Terminologie et symboles - Description générale des systèmes de chauffage par le sol - Émission de chaleur des systèmes de chauffage par le sol - Dimensionnement d'un système de chauffage par le sol - Exemple d'application pour une maison unifamiliale
+
Tolérances dans la construction : terminologie (remplace le Cahier 2010/01.02 et l’Infofiche 43.02).

Tolérances dans la construction : terminologie (remplace le Cahier 2010/01.02 et l’Infofiche 43.02).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Cet article, qui constitue une mise à jour de l’article du même nom, paru dans le CSTC-Contact thématique n° 25 "Tolérances dans la construction", ainsi que de l’Infofiche n° 34.2, définit un certain nombre de termes fréquemment employés dans le domaine des tolérances. Les définitions sont issues de la norme de référence ISO 1803.

Pagina's