Bouwberoepen

20 van 96 resultaten

+
Vergelijking van behandelingen tegen opstijgend grondvocht.

Vergelijking van behandelingen tegen opstijgend grondvocht.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Teneinde de doeltreffendheid van enkele courant gebruikte behandelingen tegen opstijgend grondvocht te evalueren, heeft het WTCB in het kader van het EMERISDA-project (Effectiveness of Methods against Rising Damp) diverse technieken met elkaar vergeleken. Dit artikel gaat dieper in op het fenomeen en bespreekt de onderzoeksresultaten van de bestudeerde behandelingen.
2012
Publicatie
+
Mogelijke oplossingen voor de plaatsing van het schrijnwerk.

Mogelijke oplossingen voor de plaatsing van het schrijnwerk.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Naast de diversifiëring van de bouwmethoden hebben de verhoogde noden en de strengere eisen op het gebied van de energieprestaties de afgelopen jaren voor wat betreft de plaatsing van deuren en vensters tot een ware technologische aardverschuiving geleid. Zo moet de aansluiting van het buitenschrijnwerk op de ruwbouw ervoor zorgen dat de prestaties van de vensterramen en het luchtscherm van de gevels op ononderbroken wijze gewaarborgd blijven. Uit talloze luchtdichtheidsproeven is echter...
2011
Publicatie
+
ETICS : l'isolant et sa pose.

ETICS : de isolatie en haar plaatsing.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Artikel over ETICS (buitengevelisolatiesystemen met pleisterwerk) dat de basis zal vormen voor een update van de TV 209. In dit artikel komen de volgende aspecten aan bod : de aard en evolutie van de isolatie, de eigenschappen en eisen, de mogelijke bevestigingswijzen, de bevestiging van de isolatie op de ondergrond, de aandachtpunten bij het ontwerp en de algemene aanbevelingen voor de plaatsing.
+
La classification des luminaires.

De classificatie van armaturen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Een stand van zaken van de bestaande classificatiesystemen voor de armaturen en van de gebruikte symbolen in het licht van de nieuwe uitgave van de norm IEC 60598-1 "Verlichtingsarmaturen. Deel 1 : algemene eisen en beproevingen", die verschillende classificaties voor armaturen onderscheidt : naargelang van hun bescherming tegen elektrische schokken, naargelang van hun bescherming tegen de indringing van vaste voorwerpen en vloeistoffen (IP-index), of nog naargelang van hun ontvlambaarheid en...
+
Vervangingsprodukten voor spuitasbest. Deel 1 : technische karakteristieken. (Onderzoek).

Vervangingsprodukten voor spuitasbest. Deel 1 : technische karakteristieken. (Onderzoek).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Studie van de technische karakteristieken van alle families van producten voor de vervanging van asbestspuitlagen : brandgedrag (brandreacties en toxiciteit tijdens de verbranding), akoestische proeven (verbetering van de geluidsisolatie en geluidscorrectie), thermische proeven (thermische geleidbaarheid en weerstand), anticondensatievermogen, trillingsgedrag, gedrag in de tijd (duurzaamheid). Tabel met aanduiding van de gebruiksdomeinen van de voornaamste producten.
+
Het gedrag van kunststof buizen gebruikt voor verwarmingsvloeren.

Het gedrag van kunststof buizen gebruikt voor verwarmingsvloeren.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Voornaamste karakteristieken van kunststoffen voor vloerverwarming (polyolefinen), vergelijking van hun fysische karakteristieken met die van staal en beton, vergelijking van de bestandheid in de tijd van kunststofbuizen voor vloerverwarming (interne waterdrukproef volgens de normen NBN T 42-409 en DIN 8075). Opslag en plaatsingsadviezen van kunststofbuizen. Zuurstofpermeabiliteit van de gebruikte polymeren (PB, PPC, PEX).
+
Vergelijkende studie van diverse technieken voor het boren en snijden van beton.

Vergelijkende studie van diverse technieken voor het boren en snijden van beton.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Studie, in het kader van het speurwerk "Slopen, verkleinen en recyclage van beton" uitgevoerd door het W.T.C.B., voor het evalueren van de technische en economische prestaties van bepaalde typen boor- en snijmaterieel. Beschrijving van de proeven en gebruikt materieel (diamant-werktuigen, bik- en boorhamers, hydraulische splijtwiggen, zuurstoflans, expansie van ongebluste kalk), snijden van een T-balk, van een ongewapend betonmassief, van een opening in een muur, van een kolom, een verticaal en...

Pagina's