Bouwberoepen

20 van 160 resultaten

+
De ventilatie van technische kokers en liftschachten beheersen.

De ventilatie van technische kokers en liftschachten beheersen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
De constructieve evoluties die opgelegd worden door de EPB-reglementeringen kunnen op een aantal obstakels stuiten die verband houden met de wettelijke brandveiligheidsvoorschriften. Dit artikel gaat dieper in op de natuurlijke ventilatie van technische kokers en liftschachten, wat volgens verschillende reglementeringen verplicht is. Deze eis staat het verkrijgen van een goede luchtdichtheidsprestatie echter dikwijls in de weg.
+
Een mooie toekomst voor superisolerende materialen.

Een mooie toekomst voor superisolerende materialen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Er lijkt een mooie toekomst weggelegd te zijn voor de zogenoemde superisolerende materialen. Zo vormen de materialen die vandaag de dag op de markt beschikbaar zijn in bepaalde gevallen reeds een interessant alternatief voor de traditionele thermische-isolatiematerialen in gebouwen. Gelet op het feit dat het WTCB onlangs te Brussel een druk bijgewoond internationaal symposium rond dit thema georganiseerd heeft, tracht dit artikel een balans op te maken van de situatie.
2012
Publicatie
+
Mogelijke oplossingen voor de plaatsing van het schrijnwerk.

Mogelijke oplossingen voor de plaatsing van het schrijnwerk.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Naast de diversifiëring van de bouwmethoden hebben de verhoogde noden en de strengere eisen op het gebied van de energieprestaties de afgelopen jaren voor wat betreft de plaatsing van deuren en vensters tot een ware technologische aardverschuiving geleid. Zo moet de aansluiting van het buitenschrijnwerk op de ruwbouw ervoor zorgen dat de prestaties van de vensterramen en het luchtscherm van de gevels op ononderbroken wijze gewaarborgd blijven. Uit talloze luchtdichtheidsproeven is echter...
+
Luchtdichtheidsprestatieklassen voor buitenschrijnwerk.

Luchtdichtheidsprestatieklassen voor buitenschrijnwerk.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Het buitenschrijnwerk kan een belangrijke invloed hebben op de globale luchtdichtheid van het gebouw. De intrinsieke prestaties van de schrijnwerkelementen kunnen in het laboratorium bepaald worden, onder meer in het kader van de CE-markering. Gelet op het feit dat de beste prestatieklasse uit het huidige classificatiesysteem slechts lacunaire informatie oplevert, dringt er zich een verdere onderverdeling op, teneinde te kunnen komen tot een geschikte schrijnwerkkeuze.
+
Luchtdichtheid van gebouwen : een grote uitdaging voor alle bouwberoepen.

Luchtdichtheid van gebouwen : een grote uitdaging voor alle bouwberoepen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Luchtdichtheid, een louter reglementaire kwestie ? Dit artikel tracht niet alleen een antwoord aan te reiken op deze vraag, maar gaat ook in op een aantal andere punten : thermische isolatie, ventilatie, de EPB-regelgeving, de prestaties (het ontwerp, de bepaling van het af te dichten volume, de plaatsing van de technische installaties, de keuze van de aard van het luchtscherm, het onderzoek van de uitvoeringsdetails, de communicatie en de planning om te komen tot energetisch performante...
+
Na-isolatie van spouwmuren door het opvullen van de luchtspouw.

Na-isolatie van spouwmuren door het opvullen van de luchtspouw.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Deze TV heeft als oogmerk om te fungeren als een leidraad voor de goede uitvoering en wil de uitvoerende bedrijven een aantal aanbevelingen aanreiken voor de na-isolatie van spouwmuren door het opvullen van de luchtspouw. Deze referentietekst is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken waarin dieper ingegaan wordt op de bouwkundige voorwaarden en aandachtspunten, de voorafgaande inspectie, de isolatieproducten, de uitvoeringsrichtlijnen en de opvolging.
2012
Publicatie
+
Montagetechnieken voor zonnepanelen op hellende daken.

Montagetechnieken voor zonnepanelen op hellende daken.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
De montagetechnieken voor zonnepanelen voor hellende daken kunnen aangepast worden aan het merendeel van de bestaande daktimmerwerktypes en dakbedekkingen. Tijdens de uitvoering ervan dient men echter de nodige zorg aan de dag te leggen om de stabiliteit te waarborgen, afdichtingsproblemen te vermijden en de oorspronkelijke prestaties van het dak veilig te stellen.
+
Aanbevolen grootheden, symbolen en eenheden voor de HVAC-sector (verwarming, ventilatie, airconditioning).

Aanbevolen grootheden, symbolen en eenheden voor de HVAC-sector (verwarming, ventilatie, airconditioning).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Dit artikel geeft een overzicht van de aanbevolen symbolen en eenheden voor de HVAC-sector. Het werd opgesteld op initiatief van de Koninklijke Technische Vereniging van de verwarmings- en verluchtingsnijverheid en aanverwante taken (ATIC). Deze vereniging legt zich toe op de organisatie van lezingen, studiedagen en opleidingen voor bouwprofessionelen.
+
De energiecertificering van gebouwen (januari 2012) (vervangt Katern 2010/2.15).

De energiecertificering van gebouwen (januari 2012) (vervangt Katern 2010/2.15).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Sinds 2006 wordt de energieprestatieregelgeving voor gebouwen (EPB) geleidelijk aan ingevoerd in de drie Gewesten van ons land. Door deze regelgeving treedt de energieprestatiecertificering voor nieuwe gebouwen, bestaande residentiële gebouwen en openbare gebouwen in werking. Dit artikel geeft een woordje uitleg over de Europese Energieprestatierichtlijn, de twee energiecertificeringsmethoden, de Belgische energiecertificeringssystemen, de certificaten, de hulpmiddelen, de energieaudits, het...
2011
Publicatie
+
Verse lucht in oude woningen.

Verse lucht in oude woningen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Dit artikel gaat dieper in op de verschillende manieren waarop men bij de renovatie van een woning kan komen tot een kwaliteitsvolle ventilatie. De volgende aspecten worden hierbij belicht : de thermische isolatie, de luchtdichtheid, de basisprincipes van ventilatie, de wettelijke eisen, de analyse van de bestaande situatie, de ventilatiedebieten per ruimte, de systeemkeuze voor het nieuwe concept, centrale en decentrale systemen, de kosten, de uitwerking van het ontwerp en de planning van de...

Pagina's