Wegenwerken

20 van 50 resultaten

22 februari 2018
Nieuws
+
Le secteur de la construction à bruxelles Constat et perspectives : Vers une économie circulaire

De bouwsector in brussel Stand van zaken en vooruitblik: Op weg naar een circulaire economie

Bruxelles Environnement
Wat is nodig om de transitie naar de circulaire economie mogelijk te maken? Waarom is die transitie noodzakelijk? Hoe kunt u de principes van de circulaire economie op uw activiteiten in het Brusselse Gewest toepassen? Deze brochure geeft een antwoord op die vragen. Ze is in twee delen opgesplitst die elkaar aanvullen.
09 maart 2015
Publicatie
+
Gestion de l'eau de pluie dans l'espace public : cas concrets

Regenwater in de openbare ruimte: voorbeelden

Leefmilieu Brussel
Deze publicatie wil aantonen dat het beheer van het regenwater aan de bron perfect doenbaar, ook binnen een dicht verstedelijk weefsel. Op die wijze wenst het bij te dragen tot de realisatie van dit soort multifunctionele voorzieningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals dat als doelstelling door de Brusselse Regering, in 2008, in het Regenplan werd vooropgesteld: de negatieve gevolgen compenseren die de toenemende verstedelijking heeft op de cyclus van het (regen)water.
01 december 2014
Artikel
+
Bodemverontreiniging: Procedures

Bodemverontreiniging: Procedures

Leefmilieu Brussel
Twee verschillende procedures voor het onderzoek en het beheer van verontreinigde bodems zijn van kracht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hun doelstelling? Een overzicht geven van de verschillende stappen waarmee u een eventuele verontreiniging op het spoor komt en behandelt. Deze procedures creëren een ondubbelzinnige structuur en vereenvoudigen de stappen die u moet zetten.
06 augustus 2014
Artikel
+
Cellule Jeunes et Enseignement

Cel Jongeren & Onderwijs

Confederatie Bouw
De Cel Jongeren & Onderwijs is de interface tussen bedrijven en de onderwijswereld. Wij proberen oplossingen te vinden voor de zowel kwantitatieve als kwalitatieve tekorten aan arbeidskrachten waarmee u kampt in uw bedrijf. Gesterkt door onze samenwerkingsverbanden met zowel private als publieke instellingen bereiden wij de bouwplaatsen van morgen voor. Deze dienstverlening wordt u aangeboden door de CBB-H.

Pagina's