Verwarming, ventilatie en klimaatregeling

4 van 4 resultaten

1997
Publicatie
+
Corrosie in centrale verwarmingsinstallaties. Deel 2 : Gebruik, waterbehandelingen en reiniging van CV-installaties. (Uit de praktijk).

Corrosie in centrale verwarmingsinstallaties. Deel 2 : Gebruik, waterbehandelingen en reiniging van CV-installaties. (Uit de praktijk).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Aanbevelingen ter beperking van het corrosiegevaar in centrale verwarmingsinstallaties, behandeling van het vulwater (verschillende soorten producten, hun werkingsprincipe, keuze van de behandeling, toepassingswijze in de installatie en controle in de tijd), spoeling en verschillende procedures voor het schoonmaken van de installatie (spoelen met water, chemisch reinigen).
+
Corrosion dans les installations de chauffage central. 2e Partie : Utilisation, traitements de l'eau et nettoyage des installations. (Pratique).

Corrosion dans les installations de chauffage central. 2e Partie : Utilisation, traitements de l'eau et nettoyage des installations. (Pratique).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Recommandations visant à limiter le risque de corrosion lors de l'utilisation des installations de chauffage, traitements de l'eau de remplissage (les différents types de produits, leur principe d'action, le choix du traitement, son mode d'application dans l'installation et le suivi dans le temps), rinçage et les différentes procédures de nettoyage de l'installation (rinçage à l'eau, nettoyage chimique).