Verwarming, ventilatie en klimaatregeling

20 van 29 resultaten

+
Renovatie van ruimteverwarmingssystemen.

Renovatie van ruimteverwarmingssystemen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Teneinde de strenge energetische doelstellingen op middellange termijn te kunnen verwezenlijken, is het noodzakelijk om de oude ketels te vervangen door moderne warmtegeneratoren. Hiermee kunnen immers belangrijke besparingen gerealiseerd worden. In dit artikel worden de verschillende hiermee gepaard gaande aandachtspunten besproken. - Regelgeving en diagnose - Evaluatie van de verwarmingsbehoefte - Vermogen van de warmtegenerator - Vermogen en temperatuurregime van de warmteafgiftetoestellen...
+
De EPB-verwarmingsreglementering

De EPB-verwarmingsreglementering

Leefmilieu Brussel
[[{"fid":"48486","view_mode":"full","fields":{"format":"full","field_copyright[und][0][value]":"","field_file_image_alt_text[fr][0][value]":false,"field_file_image_title_text[fr][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"full","field_copyright[und][0][value]":"","field_file_image_alt_text[fr][0][value]":false,"field_file_image_title_text[fr][0]
+
EPB - Fotovoltaïsche systemen.

EPB - Fotovoltaïsche systemen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Na een kort overzicht van de werking en de opbouw van een fotovoltaïsch systeem gaat deze Infofiche dieper in op de invloed van de elektriciteitsproductie door een fotovoltaïsch systeem op de berekening van het primaire energieverbruik van een gebouw. Deze Infofiche bevat eveneens enkele aanbevelingen voor de aannemer om de kwaliteit en/of prestaties van het systeem te verbeteren.
+
EPB - Verwarming met warmtepompen.

EPB - Verwarming met warmtepompen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Na een korte herhaling van het werkingsprincipe van een warmtepomp verduidelijkt deze Infofiche hoe men rekening dient te houden met een verwarmingssysteem dat uitgerust is met een warmtepomp bij de berekening van het primaire energieverbruik. Vervolgens worden er ook enkele aandachtspunten opgesomd voor de aannemer om aan de EPB-eisen te kunnen voldoen.
+
Nieuwe NBN-normen voor de thermische prestatie van gebouwen.

Nieuwe NBN-normen voor de thermische prestatie van gebouwen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Dit artikel geeft een korte beschrijving van de nieuwe regels ter berekening van de thermische prestaties van gebouwen, die opgenomen zijn in de laatste versie van de normen NBN B 62-002 en NBN B 62-301. Eerstgenoemde norm wordt gebruikt voor alle thermische berekeningen die buiten het kader van de EPB-regelgeving vallen en is eveneens van toepassing op de dimensionering van verwarmingsinstallaties. De tweede norm doet op haar beurt dienst als genormaliseerde rekenmethode voor de bepaling van...
+
Infofiches "Ventilatie" ter verklaring van de EPB.

Infofiches "Ventilatie" ter verklaring van de EPB.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Voorstelling van een reeks Infofiches die weldra zullen verschijnen en die tot doel hebben om een stand van zaken op te maken van de EPB-eisen (energieprestatieregelgeving voor gebouwen) inzake ventilatie vanuit het oogpunt van de verschillende betrokken aannemers (de aannemers, belast met de ruwbouw, de dakwerken of de binnenafwerking, de binnen- en buitenschrijnwerker, de installateur van het ventilatiesysteem).
+
Prévention de la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central : du nouveau en Région wallonne.

Preventie van de luchtvervuiling, teweeggebracht door centrale-verwarmingsinstallaties : nieuwe regels in het Waalse Gewest.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Overzicht van de eisen en maatregelen (werkzaamheden, controle, diagnose) die opgenomen zijn in het nieuwe Waalse besluit ter beperking van de luchtvervuiling, teweeggebracht door centrale-verwarmingsinstallaties, bestemd voor de verwarming van gebouwen of de productie van sanitair warm water, en ter vermindering van hun energieverbruik.
+
Ventilatie van gebouwen in België. Een stand van zaken betreffende de normalisatie (update : april 2011).

Ventilatie van gebouwen in België. Een stand van zaken betreffende de normalisatie (update : april 2011).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Artikel dat een inventaris opmaakt van de belangrijkste normen met betrekking tot de ventilatie van en de luchtkwaliteit in gebouwen, en dit zowel ten behoeve van installateurs, architecten als studiebureaus.

Pagina's