Verwarming, ventilatie en klimaatregeling

20 van 60 resultaten

+
Influence de la ventilation sur le niveau E : révision de la méthode de calcul PEB.

De invloed van ventilatie op het E-peil: vernieuwde EPB-rekenmethode.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Gebouwen worden steeds energie-efficiënter. En dat is maar goed ook, aangezien de gewestelijke eisen met betrekking tot de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen (EPB) alsmaar strenger worden. Teneinde een goede luchtkwaliteit te verzekeren, is er echter ook een performante ventilatie-installatie vereist. De energieimpact van de ventilatiesystemen wordt steeds belangrijker ten opzichte van de andere energieprestatieparameters (isolatie, luchtdichtheid ...). Ventilatie speelt dan ook...
+
Ventilatie van woongebouwen: een nieuwe TV en een rekentool.

Ventilatie van woongebouwen: een nieuwe TV en een rekentool.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Een correcte ventilatie is onontbeerlijk om een goede luchtkwaliteit in onze woningen te waarborgen. Om die reden dient de installatie van het ventilatiesysteem weldoordacht te gebeuren. Zo dient men hierbij vanaf het ontwerp en de montage tot aan de indienststelling en het onderhoud een strikte procedure te volgen. Voortaan zijn er een nieuwe TV en een rekentool beschikbaar die hoofdzakelijk gericht zijn tot de installateur.
2014
Publicatie
+
Berekening van drukverliezen en dimensionering van luchtdistributienetwerken (enkel online beschikbaar) (+ correcties van december 2014).

Berekening van drukverliezen en dimensionering van luchtdistributienetwerken (enkel online beschikbaar) (+ correcties van december 2014).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
De dimensionering van luchtdistributienetwerken is een belangrijke stap in het ontwerp van ventilatiesystemen: het heeft een directe invloed op de behaalde luchtdebieten en op de installatie- en de werkingskosten. Het berekenen van de drukverliezen die zich voordoen in een luchtdistributienetwerk is noodzakelijk voor de dimensionering van het netwerk en voor de keuze van een ventilator. Dit rapport wil een samenvatting geven van de berekening van drukverliezen in luchtdistributienetwerken en...
+
EPB - Fotovoltaïsche systemen.

EPB - Fotovoltaïsche systemen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Na een kort overzicht van de werking en de opbouw van een fotovoltaïsch systeem gaat deze Infofiche dieper in op de invloed van de elektriciteitsproductie door een fotovoltaïsch systeem op de berekening van het primaire energieverbruik van een gebouw. Deze Infofiche bevat eveneens enkele aanbevelingen voor de aannemer om de kwaliteit en/of prestaties van het systeem te verbeteren.
+
EPB - Verwarming met warmtepompen.

EPB - Verwarming met warmtepompen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Na een korte herhaling van het werkingsprincipe van een warmtepomp verduidelijkt deze Infofiche hoe men rekening dient te houden met een verwarmingssysteem dat uitgerust is met een warmtepomp bij de berekening van het primaire energieverbruik. Vervolgens worden er ook enkele aandachtspunten opgesomd voor de aannemer om aan de EPB-eisen te kunnen voldoen.
+
Nieuwe NBN-normen voor de thermische prestatie van gebouwen.

Nieuwe NBN-normen voor de thermische prestatie van gebouwen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Dit artikel geeft een korte beschrijving van de nieuwe regels ter berekening van de thermische prestaties van gebouwen, die opgenomen zijn in de laatste versie van de normen NBN B 62-002 en NBN B 62-301. Eerstgenoemde norm wordt gebruikt voor alle thermische berekeningen die buiten het kader van de EPB-regelgeving vallen en is eveneens van toepassing op de dimensionering van verwarmingsinstallaties. De tweede norm doet op haar beurt dienst als genormaliseerde rekenmethode voor de bepaling van...
2003
Publicatie
+
Centrale verwarming met warm water : een stand van zaken met betrekking tot de normalisatie in België (Van Normen & Reglementen).

Centrale verwarming met warm water : een stand van zaken met betrekking tot de normalisatie in België (Van Normen & Reglementen).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Overzicht van de Belgische en Europese normen met betrekking tot het ontwerp en de uitvoering van centrale-verwarmingsinstallaties, met inbegrip van stookafdelingen en schoorstenen, hun onderhoud en hun gebruik.
+
Warmteoverdracht door wanden van gebouwen in contact met de grond : Toepassing van de rekenmethode uit de norm EN ISO 13370.

Warmteoverdracht door wanden van gebouwen in contact met de grond : Toepassing van de rekenmethode uit de norm EN ISO 13370.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Na een kort overzicht van de principes van de warmteoverdracht via de grond en een voorstelling van enkele nationale invoergegevens, nodig voor de berekening van de energiebehoeften en de transmissieverliezen in België, stelt dit rapport de nieuwe rekenmethoden uit de norm NBN EN ISO 13370 voor, die zowel van toepassing zijn in een stationair als in een dynamisch regime. Vervolgens worden deze rekenmethoden toegepast op de dimensionering van verwarmingsinstallaties, wat gepaard gaat met een...
+
Meten van de warmteafgifte van verwarmingslichamen : Toepassing van de nieuwe norm EN 442. (Van Normen & Reglementen).

Meten van de warmteafgifte van verwarmingslichamen : Toepassing van de nieuwe norm EN 442. (Van Normen & Reglementen).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Dit artikel behandelt de berekening van de genormaliseerde warmteafgifte van verwarmingsradiatoren en -convectoren volgens de Europese normen alsook de interpretatie van dit concept, geïllustreerd aan de hand van een reeks praktische toepassingen (gebruik van een radiatornomogram,...).
+
Ventilatie van woningen. Deel 1: Algemene principes.

Ventilatie van woningen. Deel 1: Algemene principes.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Overzicht van de filosofie en praktische toepassing van de Belgische norm NBN D50-001 Ventilatie in woongebouwen, en gedetailleerde analyse van bepaalde nevenvoorwaarden zoals de luchtdichtheid van gebouwen en de geluidshinder veroorzaakt door de ventilatie. Maatvoering en berekening van natuurlijke en mechanische ventilatiesystemen, onderhoud en afstelling van ventilatiesystemen. Illustratie van de praktische toepassing van de norm aan de hand van twee voorbeelden van een reeks mogelijke...
1990
Publicatie
+
Ventilatie van de kruipruimte als remedie tegen radon-problemen: Voorspelling van de prestaties van verschillende strategieën.

Ventilatie van de kruipruimte als remedie tegen radon-problemen: Voorspelling van de prestaties van verschillende strategieën.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Voorstelling van een rekenmethode die gebruik maakt van een driedimensioneel computerprogramma gebaseerd op de methode van de eindige verschillen, voor de evaluatie van bepaalde strategieën ter beperking van de radonconcentratie in woningen. Voorstelling van de resultaten van typeberekeningen die de mogelijkheden van het programma aantonen, dat bijzonder goed geschikt lijkt voor de voorspelling en evaluatie van de prestaties van de ventilatiestrategieën in kruipruimten.
+
Vereenvoudigde modellen voor de termische berekening van gebouwen. Invloed van de termische kapaciteit.

Vereenvoudigde modellen voor de termische berekening van gebouwen. Invloed van de termische kapaciteit.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Begrippen "thermische capaciteit" en "dynamisch gedrag"van een gebouw. Dynamische karakteristieken of analyse van het dynamisch gedrag van een gebouw. Vereenvoudigde modellen voor de thermische berekening van een gebouw en toepassingsvoorbeeld (voor intermitterende verwarming).
1987
Publicatie
+
Warmteafgifte en dimensionering van vloerverwarmingsinstallaties (gedeeltelijk vervangen door WTCB-Rapport nr. 18).

Warmteafgifte en dimensionering van vloerverwarmingsinstallaties (gedeeltelijk vervangen door WTCB-Rapport nr. 18).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Duidelijke en nauwkeurige uitleg over de berekening van een vloerverwarmingsinstallatie, Beschrijving van de verwarmingsvloeren en classificatie van de verschillende vloerverwarmingssytemen. Bepaling van de theoretische en reële warmte-emissie op basis van comfortcriteria. Berekening van de warmte-emissie met behulp van de computer (talrijke nonogrammen). Manuele rekenmethode van de vloerverwarming (methode voor dewelke het gebruik van monogrammen of "ad hoc" rekenbladen ten zeerste aan te...

Pagina's