Verwarming, ventilatie en klimaatregeling

20 van 25 resultaten

+
Hybride warmtegeneratoren : betere prestaties door het combineren van de voordelen van de warmtepomp en de gasketel.

Hybride warmtegeneratoren : betere prestaties door het combineren van de voordelen van de warmtepomp en de gasketel.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Dit artikel gaat dieper in op hybride warmtegeneratoren waarbij de voordelen van de warmtepomp en de gasketel gecombineerd worden. De prestaties ervan zijn afhankelijk van het afgiftesysteem, het ontwerp, de regeling en de specifieke kenmerken van de warmtepomp en de verbrandingsketel.
2012
Publicatie
+
Technische installaties en de luchtdichtheid van gebouwen.

Technische installaties en de luchtdichtheid van gebouwen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Het is een feit dat er in onze gebouwen alsmaar meer technische installaties (water, gas, elektriciteit, telecommunicatie, verwarming, ventilatie, koeling, ...) geïntegreerd worden. In dit artikel trachten we dan ook een aantal aangepaste oplossingen aan te reiken om de ongunstige weerslag van deze installaties op de luchtdichtheid van de gebouwschil binnen de perken te houden.
1999
Publicatie
+
Gastoestellen voor verwarming en warmwaterproductie: hoe problemen vermijden? (Uit de praktijk).

Gastoestellen voor verwarming en warmwaterproductie: hoe problemen vermijden? (Uit de praktijk).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Beschrijving van de mogelijke problemen met verwarmingstoestellen en toestellen voor de productie van warm water met gas van het open type (uitschakeling van het toestel en CO-vergiftigingsrisico's), mogelijke oorzaken van die mankementen (dysfunctie van het toestel, onaangepaste gasvoorziening, slechte werking van de schoorsteen, onvoldoende toevoer van verbrandingslucht) en voorstel van oplossingen en 'regels der kunst' om dergelijke dysfuncties te voorkomen (correct ontwerp van de...
1999
Publicatie
+
Appareils à gaz pour le chauffage et la production d'eau chaude: comment éviter les désordres? (Pratique).

Appareils à gaz pour le chauffage et la production d'eau chaude: comment éviter les désordres? (Pratique).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Description des problèmes que peuvent poser les appareils de chauffage et de production d'eau chaude à gaz de type ouvert (arrêt de l'appareil et risques d'intoxication au CO), les causes possibles de ces désordres (dysfonctionnement de l'appareil, alimentation en gaz non adaptée, mauvais fonctionnement de la cheminée, apport insuffisant d'air comburant) et proposition de solutions et de règles de bonne pratique pour prévenir leur apparition (conception correcte de la cheminée, bon emplacement...

Pagina's