Verwarming, ventilatie en klimaatregeling

5 van 5 resultaten

1992
Publicatie
+
Uitleg over de norm NBN D 50-001: Ventilatievoorzieningen in woongebouwen. (Van Normen & Reglementen).

Uitleg over de norm NBN D 50-001: Ventilatievoorzieningen in woongebouwen. (Van Normen & Reglementen).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Algemene filosofie van de in oktober 1991 verschenen norm NBN D 50-001 en toelichting van de voornaamste punten.b.t. de ventilatie van woonvertrekken: ventilatiemogelijkheid van ieder woonvertrek, inbraakvrije ventilatievoorzieningen, nominaal ventilatiedebiet, vereenvoudigde en gemengde ventilatiesystemen, luchttoe- en -afvoeropeningen, uitmonding van de afvoerkanalen, luchtdichtheid, recyclagemogelijkheid van de ventilatielucht, energierecuperatie op de ventilatielucht, enz.
+
Commentaire de la norme NBN D 50-001: "Dispositifs de ventilation dans les bâtiments d'habitation." (Normes & Règlements).

Commentaire de la norme NBN D 50-001: "Dispositifs de ventilation dans les bâtiments d'habitation." (Normes & Règlements).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Philosophie générale de la norme NBN D 50-001 parue en octobre 1991, et commentaire des points principaux en relation avec la ventilation des pièces d'habitation: possibilités de ventilation de chaque pièce d'une habitation, dispositifs de ventilation résistant à l'effraction, débit nominal de ventilation, systèmes de ventilation simples et mixtes, bouches d'amenée et d'évacuation de l'air, emplacement du débouche du conduit d'évacuation, étanchéité à l'air, possibilité de recyclage de l'air,...