Verwarming, ventilatie en klimaatregeling

19 van 19 resultaten

+
De doorboringen van het luchtscherm beheersen.

De doorboringen van het luchtscherm beheersen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Technische installaties vergen dikwijls een doorboring van het luchtscherm. Deze doorboringen kunnen aan de bron liggen van aanzienlijke luchtlekken. Het is bijgevolg van groot belang om de nodige aandacht te besteden aan de verschillende fasen die nodig zijn voor de correcte realisatie ervan (ontwerp, planning en uitvoering). Dit artikel gaat tevens dieper in op de specifieke oplossingen voor de doorvoering van brandwerende wanden en voor de doorvoering van rookkanalen.
1993
Publicatie
+
Dampkappen en keukenventilatie.

Dampkappen en keukenventilatie.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Basisgegevens voor dampkappen voor keukenventilatie. Classificatie van dampkappen en hun toebehoren (filters, afvoerleidingen). Eisen van de gebruiker van een dampkap : afvoer van polluenten, energieverbruik, geluidsoverlast, enz. Technische aspecten van de installatie (soorten dampkappen, afmetingen en plaatsing, afvoer van de kookdampen, luchttoevoer, akoestisch gedrag, afvoerleidingen, controle van de debieten, brandveiligheid, verlichting, onderhoud en gebruik). Methoden om de...
1999
Publicatie
+
Appareils à gaz pour le chauffage et la production d'eau chaude: comment éviter les désordres? (Pratique).

Appareils à gaz pour le chauffage et la production d'eau chaude: comment éviter les désordres? (Pratique).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Description des problèmes que peuvent poser les appareils de chauffage et de production d'eau chaude à gaz de type ouvert (arrêt de l'appareil et risques d'intoxication au CO), les causes possibles de ces désordres (dysfonctionnement de l'appareil, alimentation en gaz non adaptée, mauvais fonctionnement de la cheminée, apport insuffisant d'air comburant) et proposition de solutions et de règles de bonne pratique pour prévenir leur apparition (conception correcte de la cheminée, bon emplacement...
+
Ventilation des cuisines et hottes aspirantes.

Ventilation des cuisines et hottes aspirantes.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Données de base pour les hottes aspirantes destinées à la ventilation de la cuisine. Classification des hottes et de leurs accessoires (filtres, conduits d'évacuation). Exigences de l'utilisateur d'une hotte : évacuation des polluants, consommation d'énergie, nuisances acoustiques, etc. Aspects techniques de l'installation (types de hotte, dimensions et installation, évacuation des vapeurs de cuisson, amenée d'air, comportement acoustique, conduits d'évacuation, contrôle des débits, entretien,...