Ventilatie

13 van 13 resultaten

+
Influence de la ventilation sur le niveau E : révision de la méthode de calcul PEB.

De invloed van ventilatie op het E-peil: vernieuwde EPB-rekenmethode.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Gebouwen worden steeds energie-efficiënter. En dat is maar goed ook, aangezien de gewestelijke eisen met betrekking tot de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen (EPB) alsmaar strenger worden. Teneinde een goede luchtkwaliteit te verzekeren, is er echter ook een performante ventilatie-installatie vereist. De energieimpact van de ventilatiesystemen wordt steeds belangrijker ten opzichte van de andere energieprestatieparameters (isolatie, luchtdichtheid ...). Ventilatie speelt dan ook...
+
Ventilatie van woongebouwen: een nieuwe TV en een rekentool.

Ventilatie van woongebouwen: een nieuwe TV en een rekentool.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Een correcte ventilatie is onontbeerlijk om een goede luchtkwaliteit in onze woningen te waarborgen. Om die reden dient de installatie van het ventilatiesysteem weldoordacht te gebeuren. Zo dient men hierbij vanaf het ontwerp en de montage tot aan de indienststelling en het onderhoud een strikte procedure te volgen. Voortaan zijn er een nieuwe TV en een rekentool beschikbaar die hoofdzakelijk gericht zijn tot de installateur.
+
Het belang van de ventilatorkeuze.

Het belang van de ventilatorkeuze.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
De juiste ventilatorkeuze is cruciaal bij de installatie van een mechanisch-ventilatiesysteem om de vereiste systeemprestaties te kunnen behalen. In dit artikel gaan we dieper in op de criteria die men hierbij in het achterhoofd moet houden: het ventilatiedebiet en het drukverlies, de ventilatorkarakteristiek, het werkingspunt en diverse andere criteria.
+
Akoestische aspecten van mechanische ventilatie in eengezinswoningen.

Akoestische aspecten van mechanische ventilatie in eengezinswoningen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
De ontwerpers en installateurs van mechanische ventilatie hebben nood aan praktische richtlijnen om de akoestische comforteisen te kunnen respecteren. Dergelijke ventilatiesystemen zorgen immers vaak voor geluidshinder. Dit artikel geeft aanbevelingen om het ventilatorlawaai en stromingslawaai te bestrijden, geluidsuitbraak te voorkomen, structureel geluid te dempen en overspraak te vermijden.
2010
Publicatie
+
PEB - Ventilation des bâtiments - La ventilation mécanique : les bouches, conduits, ventilateurs et groupes.

EPB - Ventilatie van gebouwen - Mechanische ventilatie : ventielen, kanalen, ventilatoren en luchtgroepen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Deze Infofiche behandelt de problematiek van de ventielen, kanalen en mechanische luchtgroepen die betrekking hebben op ventilatiesystemen met mechanische toe- en afvoer (systeem D), met mechanische toevoer en vrije afvoer (systeem B) of met vrije toevoer en mechanische afvoer (systeem C).
+
Ventilatie met warmteterugwinning in eengezinswoningen.

Ventilatie met warmteterugwinning in eengezinswoningen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Na een korte beschrijving van het werkingsprincipe van een balansventilatiesysteem dat de warmte uit de afgevoerde lucht recupereert om de verse toevoerlucht voor te verwarmen, onderzoekt dit artikel de belangrijkste criteria die de gebruikers kunnen helpen bij de keuze van een warmteterugwinapparaat dat aangepast is aan hun noden en hun budget. Verder geeft het een gedetailleerde analyse van de stappen die gezet moeten worden met het oog op de correcte integratie van het warmteterugwinapparaat...
+
Ventilatie van woningen. Deel 1: Algemene principes.

Ventilatie van woningen. Deel 1: Algemene principes.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Overzicht van de filosofie en praktische toepassing van de Belgische norm NBN D50-001 Ventilatie in woongebouwen, en gedetailleerde analyse van bepaalde nevenvoorwaarden zoals de luchtdichtheid van gebouwen en de geluidshinder veroorzaakt door de ventilatie. Maatvoering en berekening van natuurlijke en mechanische ventilatiesystemen, onderhoud en afstelling van ventilatiesystemen. Illustratie van de praktische toepassing van de norm aan de hand van twee voorbeelden van een reeks mogelijke...