Ventilatie

12 van 12 resultaten

2012
Publicatie
+
Mechanische-ventilatiedebieten opmeten (gecorrigeerd op 5 maart 2015).

Mechanische-ventilatiedebieten opmeten (gecorrigeerd op 5 maart 2015).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Dit artikel geeft een stand van zaken over het opmeten van de mechanische-ventilatiedebieten in residentiële toepassingen en zet eerst de beschikbare meetmethoden op een rijtje. Vervolgens worden de algemene aanbevelingen voor een correcte meting behandeld. Ten slotte volgt een meer gedetailleerde beschrijving van de aanbevolen meetmethoden en hun gebruiksvoorwaarden.
1986
Publicatie
+
Ventilatie en infiltratie in gebouwen: de stand van zaken in België.

Ventilatie en infiltratie in gebouwen: de stand van zaken in België.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Gegevens omtrent het niveau van luchtdichtheid van schrijnwerk. Onderzoek van de redenen waarom de luchtdichtheid van gebouwen in het algemeen en die van schrijnwerk in het bijzonder aan bepaalde eisen moet voldoen. Studie van de luchtdichtheid van gebouwen (meetmethoden, factoren die aan de oorsprong van warmteverliezen liggen, belang van de rol van het schrijnwerk inzake dichtheid). Aanzet tot een strategie ter verbetering van de luchtdichtheid van gebouwen en schrijnwerk.
+
L'étanchéité à l'air des conduits de ventilation. (Normes & Règlements).

L'étanchéité à l'air des conduits de ventilation. (Normes & Règlements).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Article qui tente d'apporter des réponses à toute une série de questions relatives à l'étanchéité des conduits de ventilation : Quelles sont les conséquences du manque d'étanchéité des conduits et comment exprimer la qualité de l'étanchéité ? Comment mesurer les fuites ? Quelles sont les possibilités d'amélioration ?
1986
Publicatie
+
La ventilation et l'infiltration dans les bâtiments: la situation en Belgique.

La ventilation et l'infiltration dans les bâtiments: la situation en Belgique.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Indications concernant le niveau d'étanchéité a l'air des menuiseries. Examen des raisons pour lesquelles l'étanchéité a l'air des bâtiments en général, et celle des menuiserie en particulier doit satisfaire a certaines exigences. Etude de l'étanchéité a l'air des bâtiments (méthodes de mesure, facteurs a l'origine des déperditions chaleur, importance du rôle que joue la menuiserie en matière d'étanchéité). Amorce d'une stratégie visant a améliorer l'étanchéité a l'air des bâtiments et des...