Ventilatie

10 van 10 resultaten

+
Luchtdichtheid van gebouwen : een grote uitdaging voor alle bouwberoepen.

Luchtdichtheid van gebouwen : een grote uitdaging voor alle bouwberoepen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Luchtdichtheid, een louter reglementaire kwestie ? Dit artikel tracht niet alleen een antwoord aan te reiken op deze vraag, maar gaat ook in op een aantal andere punten : thermische isolatie, ventilatie, de EPB-regelgeving, de prestaties (het ontwerp, de bepaling van het af te dichten volume, de plaatsing van de technische installaties, de keuze van de aard van het luchtscherm, het onderzoek van de uitvoeringsdetails, de communicatie en de planning om te komen tot energetisch performante...
+
De Energieprestatieregelgeving voor gebouwen : nieuwe ontwikkelingen in Brussel en Wallonië (update mei 2010). (vervangt Nr 2008/4.1)

De Energieprestatieregelgeving voor gebouwen : nieuwe ontwikkelingen in Brussel en Wallonië (update mei 2010). (vervangt Nr 2008/4.1)

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Overzicht van de recentste wijzigingen en evoluties op het gebied van de reglementering met betrekking tot de warmte-isolatie van gebouwen in het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de Europese Energieprestatieregelgeving voor gebouwen. Samenvatting van de van kracht zijnde eisen in de drie Gewesten van ons land met betrekking tot de te respecteren energieprestatie- en ventilatie-eisen voor gebouwen, en dit zowel voor nieuwbouw als voor bestemmingswijzigingen.
+
De Energieprestatieregelgeving voor gebouwen : de laatste evoluties.

De Energieprestatieregelgeving voor gebouwen : de laatste evoluties.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Overzicht van de nieuwe eisen op het vlak van de energieprestatie en de ventilatie van gebouwen die ingevoerd werden in de reglementering van het Vlaamse Gewest met betrekking tot de warmte-isolatie van gebouwen, om in overeenstemming te zijn met de eisen uit de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende de energieprestatie van gebouwen.
1996
Publicatie
+
Warmte-isolatie en ventilatie: de nieuwe Waalse reglementering. (Van Normen & Reglementen).

Warmte-isolatie en ventilatie: de nieuwe Waalse reglementering. (Van Normen & Reglementen).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Wijzigingen aangebracht door de nieuwe Waalse thermische reglementering die op 1 december 1996 van kracht geworden is, vergeleken met het thermisch reglement dat sedert 1984 van kracht was in Wallonië (tabel met de samenvatting van de nieuwe eisen inzake ventilatie en isolatie).
+
Réglementation sur la performance énergétique des bâtiments : du nouveau à Bruxelles et en Wallonie (mise à jour mai 2010). (remplace le No 2008/4.1)

Réglementation sur la performance énergétique des bâtiments : du nouveau à Bruxelles et en Wallonie (mise à jour mai 2010). (remplace le No 2008/4.1)

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Vision d'ensemble des nouvelles évolutions et modifications apportées à la réglementation relative à l'isolation thermique des bâtiments dans les régions wallonne et de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la directive européenne portant sur la performance énergétique des bâtiments, et résumé des exigences en vigueur dans les trois Régions du pays en matière de performance énergétique et de ventilation des bâtiments, applicables en neuf comme en réhabilitation.
2005
Publicatie
+
La directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments.

La directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Après avoir rappelé ce qu'est une directive européenne, cet article donne un aperçu du contenu de la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments et des changements pratiques qu'elle impliquera dans la législation belge sur l'isolation thermique ainsi que pour les entrepreneurs et les architectes.
+
Isolation thermique et ventilation: nouvelle réglementation wallonne. (Normes & Règlements).

Isolation thermique et ventilation: nouvelle réglementation wallonne. (Normes & Règlements).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Modifications apportées par la nouvelle réglementation thermique wallonne qui entrera en vigueur le 1er décembre 1996, par rapport au règlement thermique en vigueur en Région wallonne depuis 1984 (tableau présentant la synthèse des nouvelles exigences d'isolation et de ventilation).