Klimaatregeling

20 van 79 resultaten

19 mei 2015
Publicatie
+
Installatietoets

Installatietoets

Vlaamse Confederatie Bouw
Met de Installatietoets kan u gericht de installatie-eisen nagaan die van toepassing zijn in Vlaanderen bij renovaties en functiewijzingen met een melding of bouwaanvraag vanaf 1 januari 2015. Deze eisen zijn enkel geldig indien de installatie wordt vernieuwd, vervangen of nieuw geplaatst. De installatie-eisen bij renovatie worden ingevoegd in het bestaande EPB-kader. Er zijn eisen aan de nieuwe of vernieuwde installaties voor verwarming, sanitair warm water, koeling, ventilatie enz
+
EPB-reglementering voor klimaatregeling

EPB-reglementering voor klimaatregeling

Leefmilieu Brussel
Net zoals verwarmingssystemen kunnen slecht geïnstalleerde of slecht onderhouden klimaatregelingssystemen zeer energieverslindend zijn. Daarom heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering voorzien in de EPB-reglementering voor klimaatregeling die voor alle klimaatregelingssystemen van meer dan 12 kW (koeling) de volgende elementen vastlegt:
2014
Publicatie
+
Berekening van drukverliezen en dimensionering van luchtdistributienetwerken (enkel online beschikbaar) (+ correcties van december 2014).

Berekening van drukverliezen en dimensionering van luchtdistributienetwerken (enkel online beschikbaar) (+ correcties van december 2014).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
De dimensionering van luchtdistributienetwerken is een belangrijke stap in het ontwerp van ventilatiesystemen: het heeft een directe invloed op de behaalde luchtdebieten en op de installatie- en de werkingskosten. Het berekenen van de drukverliezen die zich voordoen in een luchtdistributienetwerk is noodzakelijk voor de dimensionering van het netwerk en voor de keuze van een ventilator. Dit rapport wil een samenvatting geven van de berekening van drukverliezen in luchtdistributienetwerken en...
+
De Energieprestatieregelgeving voor gebouwen : nieuwe ontwikkelingen in Brussel en Wallonië (update mei 2010). (vervangt Nr 2008/4.1)

De Energieprestatieregelgeving voor gebouwen : nieuwe ontwikkelingen in Brussel en Wallonië (update mei 2010). (vervangt Nr 2008/4.1)

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Overzicht van de recentste wijzigingen en evoluties op het gebied van de reglementering met betrekking tot de warmte-isolatie van gebouwen in het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de Europese Energieprestatieregelgeving voor gebouwen. Samenvatting van de van kracht zijnde eisen in de drie Gewesten van ons land met betrekking tot de te respecteren energieprestatie- en ventilatie-eisen voor gebouwen, en dit zowel voor nieuwbouw als voor bestemmingswijzigingen.
2010
Publicatie
+
PEB - Ventilation des bâtiments - La ventilation mécanique : les bouches, conduits, ventilateurs et groupes.

EPB - Ventilatie van gebouwen - Mechanische ventilatie : ventielen, kanalen, ventilatoren en luchtgroepen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Deze Infofiche behandelt de problematiek van de ventielen, kanalen en mechanische luchtgroepen die betrekking hebben op ventilatiesystemen met mechanische toe- en afvoer (systeem D), met mechanische toevoer en vrije afvoer (systeem B) of met vrije toevoer en mechanische afvoer (systeem C).
+
Ventilatie met warmteterugwinning in eengezinswoningen.

Ventilatie met warmteterugwinning in eengezinswoningen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Na een korte beschrijving van het werkingsprincipe van een balansventilatiesysteem dat de warmte uit de afgevoerde lucht recupereert om de verse toevoerlucht voor te verwarmen, onderzoekt dit artikel de belangrijkste criteria die de gebruikers kunnen helpen bij de keuze van een warmteterugwinapparaat dat aangepast is aan hun noden en hun budget. Verder geeft het een gedetailleerde analyse van de stappen die gezet moeten worden met het oog op de correcte integratie van het warmteterugwinapparaat...
+
De Energieprestatieregelgeving voor gebouwen : de laatste evoluties.

De Energieprestatieregelgeving voor gebouwen : de laatste evoluties.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Overzicht van de nieuwe eisen op het vlak van de energieprestatie en de ventilatie van gebouwen die ingevoerd werden in de reglementering van het Vlaamse Gewest met betrekking tot de warmte-isolatie van gebouwen, om in overeenstemming te zijn met de eisen uit de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende de energieprestatie van gebouwen.

Pagina's