Binnenschrijnwerken

20 van 29 resultaten

+
Normen-Antennes.

Normen-Antennes.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Een groot aantal nationale normen zal op termijn vervangen worden door Europese normen. Daarom heeft het WTCB, met de steun van de FOD Economie elf Normen-Antennes opgericht. Deze hebben tot taak om de bouwsector - en de kmo's in het bijzonder - te informeren over de bestaande en in voorbereiding zijnde nationale en Europese normen.
19 mei 2015
Artikel
+
Luchtdicht Bouwen van A tot Z

Luchtdicht Bouwen van A tot Z

Vlaamse Confederatie Bouw
Luchtdicht bouwen is cruciaal om energiezuinig te bouwen! Een goede luchtdichtheid kan het E-peil doen dalen met 5 à 15 E-punten. Het is ook belangrijk om een comfortabel binnenklimaat te realiseren, met gezonde binnenlucht en een goed functionerend ventilatiesysteem, zonder tocht en vochtproblemen, met een goede geluidisolatie en een voldoende brandveiligheid.
19 mei 2015
Artikel
+
Vidéos métiers: Menuisier

Beroepenfilms: Schrijnwerker

CDR Construction
In 2012 heeft het BRC Bouw samengewerkt met de studenten van de IHECS-hogeschool (tweede master, richting reclame) voor de productie van films ter illustratie van de bouwberoepen. In deze films, die deel uitmaken van een campagne voor een betere waardering van deze beroepen, wordt de nadruk gelegd op de veelzijdigheid van de beroepen, met de slogan: "Duurzaam bouwen: 33 beroepen met toekomst".
16 maart 2015
Nieuws
+
Projet de rénovation des logements : Un nouvel outil qui décrit les techniques d’isolation acoustique !

Project voor de renovatie van woningen : een nieuwe tool die de nieuwe technieken voor akoestische isolatie beschrijft !

Leefmilieu Brussel
De geluidsomgeving is een element dat vaak uit het oog wordt verloren bij bouw- en renovatieprojecten. Het welzijn van de bewoners hangt er echter in hoge mate van af. Een goed akoestisch comfort heeft een positieve invloed op de levenskwaliteit van elke dag en op de relaties tussen de gebruikers van een gebouw.
2015
Publicatie
+
Duurzaamheid van houten vensters met hoge energieprestaties.

Duurzaamheid van houten vensters met hoge energieprestaties.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
De oplossingen ter verbetering van de thermische prestaties van houten vensters en hun impact kwamen reeds aan bod in de WTCB-Dossiers 2014/2.7. Dit artikel behandelt op zijn beurt de verschillende aandachtspunten die in aanmerking genomen moeten worden om de duurzaamheid van vensters met hoge energieprestaties te kunnen garanderen. Er worden eveneens enkele resultaten van het door Wallonië (DG 06) gefinancierde DuraPerfonderzoek besproken. De andere profieltypes (PVC en aluminium) vallen...
2015
Publicatie
+
Toleranties in de bouw: Schrijnwerken - Functionaliteit en uitzicht, twee essentiële aspecten (vervangt Katern 2010/01.08).

Toleranties in de bouw: Schrijnwerken - Functionaliteit en uitzicht, twee essentiële aspecten (vervangt Katern 2010/01.08).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
De dimensionale toleranties en het uitzicht van het binnen- en buitenschrijnwerk zijn niet alleen van belang voor de functionaliteit van het bouwwerk (bv. waterdichtheid van het buitenschrijnwerk), maar ook om esthetische redenen. Het schrijnwerk maakt immers deel uit van de afwerking en vereist een aantal bijzondere voorzorgen, rekening houdend met de fabricageen plaatsingstoleranties. Dit artikel vormt een update van het gelijknamige artikel uit de thematische WTCB-Contact nr. 25 "Toleranties...
17 september 2014
Artikel
+
OPALIS - répertoire des revendeurs (et acheteurs) de matériaux de construction

OPALIS - overzicht van doorverkopers (en aankopers) van bouwmateriaal

Leefmilieu Brussel
De website Opalis.be richt zich tot alle particulieren, aannemers en architecten die kringloopmaterialen wensen te kopen, te verkopen of aan te wenden. Er staat een up-to-date overzicht op van professionele doorverkopers van bouwmaterialen over heel België, met tips omtrent kringloopmaterialen en de aanwending ervan. Suggesties om in de bijzondere bepalingen van het bestek 5 kringloopmaterialen in te schrijven zijn er ook. De website is een realisatie van vzw ROTOR, met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
2013
Publicatie
+
Vochtbeheersing bij houtbouw.

Vochtbeheersing bij houtbouw.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Vocht kan in zowat alle bouwtypes aan de basis liggen van een groot aantal schadegevallen. In het geval van houtskeletbouw is het echter nog belangrijker om het vocht binnen de perken te houden indien men een goede duurzaamheid wenst te garanderen. Dit artikel behandelt de volgende onderwerpen: opstijgend vocht, efficiënte vochtschermen, interne condensatie en de duurzaamheid van elementen tegen schimmels en insecten.
21 april 2017
Video
+
Lauréat/Laureaat Be Circular 2016: Julien Fischer, MCB Atelier

Lauréat/Laureaat Be Circular 2016: Julien Fischer, MCB Atelier

Leefmilieu Brussel
Interview de Julien Fischer, au sujet du projet COMODU porté par MCB Atelier dans le cadre de l'Appel à Projets Be Circular Be Brussels 2016. MCB Atelier a créé une structure flexible et réutilisable à partir de modules en bois belge de 50 x 50cm : les MOD’s. Ces modules peuvent servir à monter et démonter facilement de structures diverses et variées (décors, stands, murs d’expositions, etc.). Le démontage permet aux matériaux consacrés à la structure d'être récupérés et éventuellement...

Pagina's