Aannemingen

20 van 35 resultaten

2015
Publicatie
+
Toleranties in de bouw: Schrijnwerken - Functionaliteit en uitzicht, twee essentiële aspecten (vervangt Katern 2010/01.08).

Toleranties in de bouw: Schrijnwerken - Functionaliteit en uitzicht, twee essentiële aspecten (vervangt Katern 2010/01.08).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
De dimensionale toleranties en het uitzicht van het binnen- en buitenschrijnwerk zijn niet alleen van belang voor de functionaliteit van het bouwwerk (bv. waterdichtheid van het buitenschrijnwerk), maar ook om esthetische redenen. Het schrijnwerk maakt immers deel uit van de afwerking en vereist een aantal bijzondere voorzorgen, rekening houdend met de fabricageen plaatsingstoleranties. Dit artikel vormt een update van het gelijknamige artikel uit de thematische WTCB-Contact nr. 25 "Toleranties...
2015
Publicatie
+
Toleranties in de bouw: Dakbedekkingen - Elegant én ondoorlatend (vervangt Katern 2010/01.07).

Toleranties in de bouw: Dakbedekkingen - Elegant én ondoorlatend (vervangt Katern 2010/01.07).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Bij de controle van de toleranties op hellende daken wordt de vlakheid van de dakbedekking vaak in vraag gesteld. Aangezien men in de literatuur geen concrete eisen kan terugvinden met betrekking tot het uitzicht van de volledige dakbedekking, blijft de beoordeling ervan nog steeds zeer subjectief. Ook de dakhelling speelt hierbij een belangrijke rol: bij een flauwe dakhelling zullen de vlakheidsafwijkingen immers veel sneller in het oog springen. Dit artikel vormt een update van het...
2015
Publicatie
+
Toleranties in de bouw: Dichtingswerken - Plasvorming vermijden (vervangt Katern 2010/01.06).

Toleranties in de bouw: Dichtingswerken - Plasvorming vermijden (vervangt Katern 2010/01.06).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Bij het ontwerp en de opbouw van platte daken moet men trachten om blijvende plasvorming tegen te gaan, aangezien dit fenomeen tal van nadelen met zich kan meebrengen (zie TV 215). In dit artikel, dat een update vormt van het gelijknamige artikel uit de thematische WTCB-Contact nr. 25 "Toleranties in de bouw", gaan we dieper in op de toleranties die in dit kader een rol te spelen hebben.
+
Toleranties in de bouw: Ruwbouw - Het functionele aspect moet primeren (vervangt Katern 2010/01.05).

Toleranties in de bouw: Ruwbouw - Het functionele aspect moet primeren (vervangt Katern 2010/01.05).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Bij de bepaling van de toleranties op ruwbouwelementen staat de functionaliteit ervan steeds centraal. Te grote afwijkingen op hun afmetingen en de positie zouden immers nadelig kunnen zijn voor de stabiliteit en de gebruiksgeschiktheid van de constructie. Dit artikel vormt een update van het gelijknamige artikel uit de thematische WTCB-Contact nr. 25 "Toleranties in de bouw".
+
Toleranties in de bouw: toleranties onderling combineren (vervangt Katern 2010/01.04 en Infofiche 43.04).

Toleranties in de bouw: toleranties onderling combineren (vervangt Katern 2010/01.04 en Infofiche 43.04).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Bij de beoordeling van het uitgevoerde werk dient men vaak meerdere toleranties in aanmerking te nemen. Zo dient men bij de beoordeling van de oplegging van een welfsel op een wand niet alleen de fabricage- en uitvoeringstoleranties van het welfsel te respecteren, maar ook deze van de wand. Deze toleranties kunnen bovendien uit meerdere aspecten bestaan: bij de fabricagetoleranties dient men bijvoorbeeld naast de haaksheid van het eindvlak, ook de afmetingen van het element na te gaan, terwijl...
+
Toleranties in de bouw: controle-instrumenten en -methodologie (vervangt Katern 2010/01.03 en Infofiche 43.03).

Toleranties in de bouw: controle-instrumenten en -methodologie (vervangt Katern 2010/01.03 en Infofiche 43.03).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Om discussies en interpretatieverschillen te vermijden bij de controle van de dimensionale toleranties en het uitzicht van bouwwerken, dient men de gehanteerde instrumenten en methoden duidelijk te definiëren. Hiervoor kan men een beroep doen op de norm NBN ISO 7976-1 en enkele elementaire principes voor de oplevering van het uitzicht van bouwwerken. Deze documenten worden echter nog al te vaak over het hoofd gezien door de bouwprofessionelen. Dit artikel vormt een update van het gelijknamige...
+
Toleranties in de bouw: terminologie (vervangt Katern 2010/01.02 en Infofiche 43.02).

Toleranties in de bouw: terminologie (vervangt Katern 2010/01.02 en Infofiche 43.02).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Dit artikel, dat een update vormt van het gelijknamige artikel uit de thematische WTCB-Contact nr. 25 "Toleranties in de bouw" en de Infofiche nr. 34.2, reikt de lezer een aantal termen aan die frequent gebruikt worden als men het heeft over toleranties. Deze lijst is gebaseerd op de definities uit de referentienorm ISO 1803.
+
Toleranties in de bouw: bouwtoleranties onder de loep (vervangt Katern 2010/01.01  en Infofiche 43.01).

Toleranties in de bouw: bouwtoleranties onder de loep (vervangt Katern 2010/01.01 en Infofiche 43.01).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
De interventiestatistieken van de ingenieurs van het departement Technisch advies en consultancy van het WTCB tonen aan dat ruim een zevende van de verstrekte adviezen betrekking heeft op het uitzicht van bouwwerken en het respecteren van de toleranties die erop van toepassing zijn. Naar aanleiding van dit grote aantal vragen en gelet op de bestaande onduidelijkheid hieromtrent, heeft het Centrum besloten om een reeks artikels (WTCB-Dossiers 2015/2.21 tot en met 2015/2.33) op te stellen rond de...
+
Toleranties in de bouw: Sanitaire en industriële loodgieterij - Schaarse toleranties (vervangt Katern 2010/01.12).

Toleranties in de bouw: Sanitaire en industriële loodgieterij - Schaarse toleranties (vervangt Katern 2010/01.12).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
De sanitaire installateur wordt tijdens de plaatsing van zijn onderdelen (bv. leidingen en toestellen) voornamelijk geconfronteerd met afwijkingen op de eerder uitgevoerde werken. Er zijn daarentegen slechts weinig toleranties terug te vinden die van toepassing zijn op de sanitaire installaties zelf. In dit artikel, dat een update vormt van het gelijknamige artikel uit de thematische WTCB-Contact nr. 25 "Toleranties in de bouw", worden de beschikbare toleranties kort overlopen en geven we...
2015
Publicatie
+
Toleranties in de bouw: Schilderwerk, soepele muur- en vloerbekledingen - Aandacht voor de ondergrond (vervangt Katern 2010/01.12).

Toleranties in de bouw: Schilderwerk, soepele muur- en vloerbekledingen - Aandacht voor de ondergrond (vervangt Katern 2010/01.12).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Gelet op hun dunlagige karakter laten noch soepele muur- en vloerbekledingen noch schilderwerken een noemenswaardige correctie van de onvolkomenheden in de ondergrond toe. De toleranties op het afgewerkte werk worden bijgevolg in sterke mate bepaald door de toleranties op de ondergrond. Dit artikel vormt een update van het gelijknamige artikel uit de thematische WTCB-Contact nr. 25 "Toleranties in de bouw".
2015
Publicatie
+
Toleranties in de bouw: Harde muur- en vloerbedekkingen - Gecombineerde toleranties (vervangt Katern 2010/01.11).

Toleranties in de bouw: Harde muur- en vloerbedekkingen - Gecombineerde toleranties (vervangt Katern 2010/01.11).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Hoewel de ontwikkeling van dunbedtechnieken aanleiding gegeven heeft tot een zekere technologische vooruitgang (verbeterde plaatsing en hechting), heeft deze werkwijze er langs de andere kant ook voor gezorgd dat de dimensionale toleranties op de ondergrond en de fabricageafwijkingen op de tegels nog belangrijker geworden zijn. Zo kunnen zelfs de kleinste dimensionale afwijkingen bij grootformaattegels het definitieve uitzicht van de vloer beïnvloeden. Dit artikel vormt een update van het...
2015
Publicatie
+
Toleranties in de bouw: Plafonneer- en voegwerken - Evenwicht tussen ondergrond en afwerking (vervangt Katern 2010/01.10).

Toleranties in de bouw: Plafonneer- en voegwerken - Evenwicht tussen ondergrond en afwerking (vervangt Katern 2010/01.10).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Om bij binnenbepleisteringen en lichte binnenwanden te kunnen komen tot een verzorgde verdere afwerking, zijn de uitvoeringstoleranties en de afwerkingsgraad essentieel. Bij buitenbepleisteringen en voegwerken moet men bovendien ook beducht zijn voor al te grote kleurverschillen, aangezien deze het uitzicht van de afgewerkte gevel kunnen verstoren. Dit artikel vormt een update van het gelijknamige artikel uit de thematische WTCB-Contact nr. 25 "Toleranties in de bouw".
2015
Publicatie
+
Tolérances dans la construction : Menuiserie - Fonctionnalité et aspect, deux éléments essentiels (remplace le Cahier 2010/01.08).

Tolérances dans la construction : Menuiserie - Fonctionnalité et aspect, deux éléments essentiels (remplace le Cahier 2010/01.08).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Les tolérances dimensionnelles et l’aspect des menuiseries intérieures et extérieures revêtent une grande importance pour des raisons non seulement fonctionnelles, telles que l’étanchéité à l’eau des menuiseries extérieures, mais également esthétiques. Les menuiseries font en effet partie de la finition et il convient donc d’y apporter un soin particulier tout en tenant compte des tolérances de fabrication et de pose. Cet article met à jour les informations publiées dans le CSTC-Contact n° 25...
2015
Publicatie
+
Tolérances dans la construction : Couverture - Élégante, mais surtout étanche (remplace le Cahier 2010/01.07).

Tolérances dans la construction : Couverture - Élégante, mais surtout étanche (remplace le Cahier 2010/01.07).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Lors du contrôle des tolérances sur une toiture inclinée, la planéité de la couverture est souvent remise en cause. Étant donné que les documents de référence ne spécifient aucune exigence concrète concernant l’aspect de l’ensemble de la couverture, le contrôle de celle-ci reste très subjectif et dépendra étroitement de la pente du toit. En effet, les défauts de planéité seront d’autant plus visibles que la pente est faible. Cet article constitue une mise à jour de l’article du même nom, paru...
2015
Publicatie
+
Tolérances dans la construction : Étanchéité - Quid des stagnations ? (remplace le Cahier 2010/01.06).

Tolérances dans la construction : Étanchéité - Quid des stagnations ? (remplace le Cahier 2010/01.06).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Lors de la conception et de la réalisation d’une toiture plate, il convient d’éviter les stagnations d’eau, qui peuvent engendrer quelques inconvénients (voir NIT 215). Le présent article met à jour les informations publiées dans le CSTC-Contact thématique n° 25 "Tolérances dans la construction" et approfondit le thème des tolérances jouant, dans ce cadre, un rôle important.
+
Tolérances dans la construction : Gros oeuvre - L'aspect fonctionnel avant tout (remplace le Cahier 2010/01.05).

Tolérances dans la construction : Gros oeuvre - L'aspect fonctionnel avant tout (remplace le Cahier 2010/01.05).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
La fonctionnalité des éléments de gros oeuvre est un facteur primordial lorsqu’il s’agit d’en déterminer les tolérances. Des écarts trop importants par rapport à leurs dimensions et à leur position peuvent en effet s’avérer néfastes pour la stabilité et l’aptitude à l’emploi de l’ouvrage. Cet article met à jour les informations publiées en 2010 dans le CSTC-Contact n° 25 consacré aux tolérances dans la construction.
+
Tolérances dans la construction : les tolérances sous la loupe (remplace le Cahier 2010/01.01 et l’Infofiche 43.01).

Tolérances dans la construction : les tolérances sous la loupe (remplace le Cahier 2010/01.01 et l’Infofiche 43.01).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Les statistiques d’intervention des ingénieurs du département Avis techniques et consultance du CSTC montrent que les questions concernant l'aspect et les tolérances dimensionnelles des ouvrages couvrent 1/7e du total des avis émis. Partant de ce constat et du manque de clarté parfois observé dans ce domaine, nous avons décidé de consacrer une série d'articles (Les Dossiers du CSTC 2015/2.21 à 2015/2.33) au thème des tolérances dimensionnelles et des critères d'aspect des ouvrages de...
+
Tolérances dans la construction : combinaison de différentes tolérances (remplace le Cahier 2010/01.04 et l’Infofiche 43.04).

Tolérances dans la construction : combinaison de différentes tolérances (remplace le Cahier 2010/01.04 et l’Infofiche 43.04).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Durant le contrôle du travail exécuté, il arrive fréquemment qu’il faille tenir compte de plusieurs tolérances. Ainsi, lors du contrôle de la pose d’un élément de plancher sur une paroi verticale, on prendra en compte à la fois les tolérances de fabrication et de mise en oeuvre du hourdis et celles de la paroi. De plus, ces tolérances comportent divers aspects : pour les tolérances de fabrication, on vérifiera, par exemple, l’équerrage de la face d’about, les dimensions de l’élément,… tandis...

Pagina's