Soort info

3 parmi 3 résultats

17 september 2014
Artikel
+
OPALIS - répertoire des revendeurs (et acheteurs) de matériaux de construction

OPALIS - overzicht van doorverkopers (en aankopers) van bouwmateriaal

Leefmilieu Brussel
De website Opalis.be richt zich tot alle particulieren, aannemers en architecten die kringloopmaterialen wensen te kopen, te verkopen of aan te wenden. Er staat een up-to-date overzicht op van professionele doorverkopers van bouwmaterialen over heel België, met tips omtrent kringloopmaterialen en de aanwending ervan. Suggesties om in de bijzondere bepalingen van het bestek 5 kringloopmaterialen in te schrijven zijn er ook. De website is een realisatie van vzw ROTOR, met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
+
Resultaten van het PRESCO-netwerk.

Resultaten van het PRESCO-netwerk.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Overzicht van de voornaamste activiteiten van het thematische netwerk PRESCO (Practical Recommendations for Sutainable Construction), die na vier en een half jaar afgesloten werden. Het hoofddoel van het netwerk bestond in de ontwikkeling van aanbevelingen voor duurzaam bouwen. Daarnaast spitste het zijn aandacht toe op de vergelijkende studie van een aantal Europese milieuevaluatiepakketten en op het formuleren van aanbevelingen die zouden moeten bijdragen tot de harmonisering ervan.
+
Enquête matériaux de construction de 2ème main

Enquête matériaux de construction de 2ème main

Bruxelles Environnement
Matériaux de seconde main: quelles sont vos attentes ? Vous voulez acheter des matériaux de construction de qualité à des prix abordables? En moins de 5 minutes, décrivez vos attentes sur les matériaux de construction de seconde main. Vous aiderez ainsi à créer à Bruxelles une structure de revente de matériaux qui réponde au mieux à vos besoins. Ce projet est mené par le Centre de Référence Professionnelle Bruxellois pour le Secteur de la Construction avec le soutien de la Région de...