Soort info

20 parmi 52 résultats

2015
Publicatie
+
Milieu-impact van steenstrips op buitenisolatie.

Milieu-impact van steenstrips op buitenisolatie.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
De toepassing van buitengevelisolatiesystemen bestaande uit steenstrips op isolatie kent momenteel een belangrijke groei. Zij laten immers toe om voor een gelijkaardig thermisch isolatieniveau de dikte van de gevel te verminderen zonder aan het esthetische aspect ervan te raken (zie de WTCB-Dossiers 2011/4.11). Naast de technische en esthetische overwegingen kan ook de milieu-impact een belangrijke invloed hebben op de ontwerpkeuzes en de evolutie van gebouwtypologieën. Dit artikel bespreekt de...
2015
Publicatie
+
Berekening van de warmteverliezen : vervanging van de norm NBN B 62-003 door de norm NBN EN 12831.

Berekening van de warmteverliezen : vervanging van de norm NBN B 62-003 door de norm NBN EN 12831.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
De norm NBN B 62-003 met betrekking tot de berekening van de warmteverliezen van gebouwen, die nodig is voor de dimensionering van verwarmingsinstallaties, heeft plaats geruimd voor de uit 2003 daterende Europese norm NBN EN 12831 en zijn in juni 2015 gepubliceerde Nationale Bijlage. In dit artikel komen het opwarmingsvermogen en de ventilatie- en transmissieverliezen aan bod.
+
Evaluation des ponts thermiques : les détails ont leur importance !

Beoordeling van koudebruggen : voldoende aandacht voor de details.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Het gebruik van gedetailleerde berekeningen kan in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn, zoals bij de analyse van het schimmelrisico en/of de oppervlaktecondensatie. Dit artikel geeft een overzicht van de toepassingsnormen voor de evaluatie van koudebruggen, alsook van de te gebruiken hulpmiddelen en geeft een voorbeeld van een gedetailleerde berekening voor een dakzijrand.
2003
Publicatie
+
Centrale verwarming met warm water : een stand van zaken met betrekking tot de normalisatie in België (Van Normen & Reglementen).

Centrale verwarming met warm water : een stand van zaken met betrekking tot de normalisatie in België (Van Normen & Reglementen).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Overzicht van de Belgische en Europese normen met betrekking tot het ontwerp en de uitvoering van centrale-verwarmingsinstallaties, met inbegrip van stookafdelingen en schoorstenen, hun onderhoud en hun gebruik.
+
Warmteoverdracht door wanden van gebouwen in contact met de grond : Toepassing van de rekenmethode uit de norm EN ISO 13370.

Warmteoverdracht door wanden van gebouwen in contact met de grond : Toepassing van de rekenmethode uit de norm EN ISO 13370.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Na een kort overzicht van de principes van de warmteoverdracht via de grond en een voorstelling van enkele nationale invoergegevens, nodig voor de berekening van de energiebehoeften en de transmissieverliezen in België, stelt dit rapport de nieuwe rekenmethoden uit de norm NBN EN ISO 13370 voor, die zowel van toepassing zijn in een stationair als in een dynamisch regime. Vervolgens worden deze rekenmethoden toegepast op de dimensionering van verwarmingsinstallaties, wat gepaard gaat met een...
+
Warmteoverdracht door wanden van gebouwen in contact met de grond. Toepassing van de rekenmethode uit de norm EN ISO 13370. (Van Normen & Reglementen).

Warmteoverdracht door wanden van gebouwen in contact met de grond. Toepassing van de rekenmethode uit de norm EN ISO 13370. (Van Normen & Reglementen).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Principe van de warmtetransmissie door de vloer en reeks nieuwe rekenmethoden vermeld in de norm NBN EN ISO 13370, nationale ingangsgegevens die onontbeerlijk zijn voor de toepassing in België van de berekening van de warmteverliezen langs de vloer, en zeer uitgebreid rekenvoorbeeld vergezeld van enkele nuttige tabellen en grafieken voor de bepaling van de U-waarde van een vloer op de volle grond. Onderzoek van de aanpassingsmogelijkheden van de isolatie-eisen met betrekking tot de wanden in...
+
Belgische normen in de termische reglementen van de Regio's. (Van Normen & Reglementen).

Belgische normen in de termische reglementen van de Regio's. (Van Normen & Reglementen).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Toestand van de thermische reglementering in de drie gewesten (Vlaanderen, Wallonië en Brussel). Samenvatting van de Belgische normen NBN B62-301 ?? (berekening van de k-waarde van bouwelementen, rekenparameters, invloed van koudebruggen, k-waarde van vensters en lichte gevelelementen) en NBN B62-301 ??(berekening van het isolatieniveau van een gebouw; globale k-waarde).
+
Verwarmingslinten voor sanitair-warmwaterleidingen. (Uit de praktijk).

Verwarmingslinten voor sanitair-warmwaterleidingen. (Uit de praktijk).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Werkingsprincipe van verwarmingslinten voor sanitair-warmwaterleidingen (alternatieve oplossing voor ringleidingen met circulatie), criteria voor de keuze van verwarmingslinten (linten met constant vermogen en zelfregelende linten), plaatsing van dergelijke linten en hun reële weerslag op het energieverbruik.
1989
Publicatie
+
Analyse van de warmte-isolatie en van het energieverbruik in een aantal sociale-woonwijken.

Analyse van de warmte-isolatie en van het energieverbruik in een aantal sociale-woonwijken.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Resultaten van een analyse van het isolatieniveau en van het theoretisch en reëel energieverbruik in een zestigtal huizen en appartementen (sociale woningen) gelegen in twintig verschillende wijken (overal in België, gebouwd tijdens de periode 1953-1981 en voorzien van diverse verwarmings- en warmwaterproductiesystemen) en van een enquête over vochtproblemen in deze woningen (condensatie op de ruiten en condensatie en/of schimmelvorming op de muren).
+
Evaluatie van de effekten van koudebruggen. Matematische modellen en praktische rekenwijze.

Evaluatie van de effekten van koudebruggen. Matematische modellen en praktische rekenwijze.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Gedetailleerde analyse van koudebruggen (bronnen van warmteverliezen, oppervlaktecondensatie en schimmelvorming), geïllustreerd aan de hand van gevalstudies: methoden voor de analyse van de fysische realiteit van koudebruggen, lineaire k-coëfficiënt en temperatuur van de koudebrug.
+
Vergelijking der warmte-isolatiereglementen in de lidstaten van de Europese Gemeenschap.

Vergelijking der warmte-isolatiereglementen in de lidstaten van de Europese Gemeenschap.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Evolutie van de thermische reglementen in de lidstaten van de Europese Gemeenschap. Gemeenschappelijke vergelijkingsbasis (diagram van de gemiddelde thermische transmissiecoëfficiënt van het gebouw). Algemeen overzicht van de verschillende nationale eisen inzake thermische isolatie en analyse van de resultaten onder de vorm van een grafiek. Voorstel van een Europese richtlijn inzake thermische isolatie.

Pagina's