Soort info

20 parmi 409 résultats

+
Aanbevolen grootheden, symbolen en eenheden voor de HVAC-sector (verwarming, ventilatie, airconditioning).

Aanbevolen grootheden, symbolen en eenheden voor de HVAC-sector (verwarming, ventilatie, airconditioning).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Dit artikel geeft een overzicht van de aanbevolen symbolen en eenheden voor de HVAC-sector. Het werd opgesteld op initiatief van de Koninklijke Technische Vereniging van de verwarmings- en verluchtingsnijverheid en aanverwante taken (ATIC). Deze vereniging legt zich toe op de organisatie van lezingen, studiedagen en opleidingen voor bouwprofessionelen.
+
Nieuwe NBN-normen voor de thermische prestatie van gebouwen.

Nieuwe NBN-normen voor de thermische prestatie van gebouwen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Dit artikel geeft een korte beschrijving van de nieuwe regels ter berekening van de thermische prestaties van gebouwen, die opgenomen zijn in de laatste versie van de normen NBN B 62-002 en NBN B 62-301. Eerstgenoemde norm wordt gebruikt voor alle thermische berekeningen die buiten het kader van de EPB-regelgeving vallen en is eveneens van toepassing op de dimensionering van verwarmingsinstallaties. De tweede norm doet op haar beurt dienst als genormaliseerde rekenmethode voor de bepaling van...
+
Code van goede praktijk voor Binnenverlichting. Referentiedocument als aanvulling op de NBN EN 12464-1 norm.

Code van goede praktijk voor Binnenverlichting. Referentiedocument als aanvulling op de NBN EN 12464-1 norm.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Leidraad voor de goede uitvoering die beschouwd moet worden als aanvulling op de norm NBN EN 12464-1. Enerzijds gaat deze dieper in op begrippen zoals de ruimte, verlichting, de onderhoudsfactor, de UGR, .... Anderzijds behandelt deze een aantal bijkomende aspecten zoals de dimensionering, rationeel energiegebruik en de controle van de prestaties van de verlichtingsinstallatie.In de bijlage van dit document is een technische fiche van een lichtbron opgenomen evenals de beschrijving van de...
+
Ventilatie van gebouwen in België. Een stand van zaken betreffende de normalisatie (update : april 2011).

Ventilatie van gebouwen in België. Een stand van zaken betreffende de normalisatie (update : april 2011).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Artikel dat een inventaris opmaakt van de belangrijkste normen met betrekking tot de ventilatie van en de luchtkwaliteit in gebouwen, en dit zowel ten behoeve van installateurs, architecten als studiebureaus.
+
Evacuatie van personen met beperkte mobiliteit bij brand.

Evacuatie van personen met beperkte mobiliteit bij brand.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Artikel waarvan het eerste deel een stand van zaken opstelt van de Belgische eisen en wetgeving inzake de toegankelijkheid van openbare gebouwen voor personen met beperkte mobiliteit, slechtzienden of slechthorenden, evenals inzake brandveiligheid en de evacuatie in geval van brand. Het tweede deel van het artikel bespreekt de noden van personen met beperkte mobiliteit in geval van evacuatie, geeft een opsomming van de verschillende soorten beperkingen en de specifieke noden die eraan verbonden...

Pagina's