Soort info

20 parmi 312 résultats

+
Aanbevolen grootheden, symbolen en eenheden voor de HVAC-sector (verwarming, ventilatie, airconditioning).

Aanbevolen grootheden, symbolen en eenheden voor de HVAC-sector (verwarming, ventilatie, airconditioning).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Dit artikel geeft een overzicht van de aanbevolen symbolen en eenheden voor de HVAC-sector. Het werd opgesteld op initiatief van de Koninklijke Technische Vereniging van de verwarmings- en verluchtingsnijverheid en aanverwante taken (ATIC). Deze vereniging legt zich toe op de organisatie van lezingen, studiedagen en opleidingen voor bouwprofessionelen.
+
Les installations photovoltaïques et la foudre.

Fotovoltaïsche systemen en bliksembeveiliging.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Artikel dat beschrijft wanneer en hoe een fotovoltaïsche installatie te beschermen tegen directe blikseminslag (externe beveiliging) en tegen overspanning en de effecten van elektromagnetische velden (interne beveiliging), alsook interne beveiligingsmaatregelen (aarden, lusoppervlakte beperken, afgeschermde leidingen gebruiken, overspanningsafleiders installeren).
+
Code van goede praktijk voor Binnenverlichting. Referentiedocument als aanvulling op de NBN EN 12464-1 norm.

Code van goede praktijk voor Binnenverlichting. Referentiedocument als aanvulling op de NBN EN 12464-1 norm.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Leidraad voor de goede uitvoering die beschouwd moet worden als aanvulling op de norm NBN EN 12464-1. Enerzijds gaat deze dieper in op begrippen zoals de ruimte, verlichting, de onderhoudsfactor, de UGR, .... Anderzijds behandelt deze een aantal bijkomende aspecten zoals de dimensionering, rationeel energiegebruik en de controle van de prestaties van de verlichtingsinstallatie.In de bijlage van dit document is een technische fiche van een lichtbron opgenomen evenals de beschrijving van de...
+
Ventilatie van gebouwen in België. Een stand van zaken betreffende de normalisatie (update : april 2011).

Ventilatie van gebouwen in België. Een stand van zaken betreffende de normalisatie (update : april 2011).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Artikel dat een inventaris opmaakt van de belangrijkste normen met betrekking tot de ventilatie van en de luchtkwaliteit in gebouwen, en dit zowel ten behoeve van installateurs, architecten als studiebureaus.
+
Informations environnementales propres aux produits: le point de la situation en Belgique et en Europe.

Milieurelevante productinformatie : stand van zaken in België en Europa..

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Overzicht van de wettelijke en reglementaire eisen waaraan bouwmaterialen en bouwproducten moeten voldoen op het vlak van hygiëne, gezondheid en milieu. Conformiteitsmerken die de gebruiksgeschiktheid van de producten waarborgen. Certificeringen, labels en milieuverklaringen die van toepassing zijn in België.
2006
Publicatie
+
Europese specificaties voor de duurzaamheid van buitenbepleisteringen.

Europese specificaties voor de duurzaamheid van buitenbepleisteringen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Voorstelling van de inhoud van de Europese specificaties inzake de beoordeling van de duurzaamheid van buitenbepleisteringen op steenachtige ondergronden en op isolatie. Beschrijving van een recent WTCB-onderzoeksproject, gericht op de verbetering van de genormaliseerde procedures ter beoordeling van de duurzaamheid van buitenbepleisteringen.
+
Ventilatie van kantoorgebouwen - Naar een betere formulering van de eisen... (alleen beschikbaar on-line).

Ventilatie van kantoorgebouwen - Naar een betere formulering van de eisen... (alleen beschikbaar on-line).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Dit document heeft tot doel de minimumeisen voor de dimensionering van ventilatiesystemen in kantoorgebouwen voor te stellen. Na een overzicht van de normen en reglementeringen die van toepassing zijn voor de ventilatie van gebouwen in België, evenals van de basisprincipes van ventilatie en in het bijzonder van de eisen op het gebied van het thermische en akoestische comfort, de luchtkwaliteit, de energetische prestaties en de installatie (toelaatbare drukvoorwaarden,...) om de goede werking...
+
Ventilatie voor niet-residentiële gebouwen : een nieuwe norm.

Ventilatie voor niet-residentiële gebouwen : een nieuwe norm.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Toepassingsgebied en korte beschrijving van de inhoud van de nieuwe Belgische norm NBN EN 13779. De aanbevelingen uit deze norm zouden het mogelijk moeten maken tijdens alle seizoenen een aangenaam en gezond binnenklimaat te waarborgen tegen aanvaardbare installatie- en werkingskosten : indeling van de verschillende luchttypes, de systeemtypes, de drukvoorwaarden en het soortelijke vermogen van de ventilatoren. Ontwerp van de systemen en raadgevingen voor de goede praktijk.
2003
Publicatie
+
Centrale verwarming met warm water : een stand van zaken met betrekking tot de normalisatie in België (Van Normen & Reglementen).

Centrale verwarming met warm water : een stand van zaken met betrekking tot de normalisatie in België (Van Normen & Reglementen).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Overzicht van de Belgische en Europese normen met betrekking tot het ontwerp en de uitvoering van centrale-verwarmingsinstallaties, met inbegrip van stookafdelingen en schoorstenen, hun onderhoud en hun gebruik.
+
Visueel comfort en normalisatie (Van Normen & Reglementen).

Visueel comfort en normalisatie (Van Normen & Reglementen).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Na een kort overzicht van de objectieve (kwantificeerbare en meetbare) en subjectieve parameters die het visuele comfort bepalen, geeft dit artikel een stand van zaken met betrekking tot de voorschriften uit de normen die in België van toepassing zijn in het kader van de verlichting (te verzekeren verlichtingssterktewaarden op werkplekken, noodverlichtingssystemen en sportverlichting). Aan het einde van het artikel worden de definities gegeven van enkele termen die vaak gebruikt worden in het...
+
Warmteoverdracht door wanden van gebouwen in contact met de grond : Toepassing van de rekenmethode uit de norm EN ISO 13370.

Warmteoverdracht door wanden van gebouwen in contact met de grond : Toepassing van de rekenmethode uit de norm EN ISO 13370.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Na een kort overzicht van de principes van de warmteoverdracht via de grond en een voorstelling van enkele nationale invoergegevens, nodig voor de berekening van de energiebehoeften en de transmissieverliezen in België, stelt dit rapport de nieuwe rekenmethoden uit de norm NBN EN ISO 13370 voor, die zowel van toepassing zijn in een stationair als in een dynamisch regime. Vervolgens worden deze rekenmethoden toegepast op de dimensionering van verwarmingsinstallaties, wat gepaard gaat met een...
+
Warmteoverdracht door wanden van gebouwen in contact met de grond. Toepassing van de rekenmethode uit de norm EN ISO 13370. (Van Normen & Reglementen).

Warmteoverdracht door wanden van gebouwen in contact met de grond. Toepassing van de rekenmethode uit de norm EN ISO 13370. (Van Normen & Reglementen).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Principe van de warmtetransmissie door de vloer en reeks nieuwe rekenmethoden vermeld in de norm NBN EN ISO 13370, nationale ingangsgegevens die onontbeerlijk zijn voor de toepassing in België van de berekening van de warmteverliezen langs de vloer, en zeer uitgebreid rekenvoorbeeld vergezeld van enkele nuttige tabellen en grafieken voor de bepaling van de U-waarde van een vloer op de volle grond. Onderzoek van de aanpassingsmogelijkheden van de isolatie-eisen met betrekking tot de wanden in...

Pagina's