Soort info

20 parmi 53 résultats

+
Energetische renovatie: trends en innovaties.

Energetische renovatie: trends en innovaties.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Het streven naar steeds ambitieuzere energieprestaties (bv. passiefstandaard, bijna-energieneutraal) maakt dat er specifieke renovatie-oplossingen gezocht moeten worden voor complexere uitdagingen zoals koudebruggen, ventilatie, luchtdichtheid, beperkte ruimte en erfgoed. Dit artikel gaat dieper in op een aantal recent ontwikkelde innovatieve renovatie-oplossingen en beschrijft een aantal trends waarbinnen nog tal van mogelijkheden liggen voor de Belgische bouwbedrijven. We willen erop wijzen...
2016
Publicatie
+
Technieken voor de energetische renovatie van vloeren.

Technieken voor de energetische renovatie van vloeren.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
In de Infofiche 69.4 werden de belangrijkste principes met betrekking tot de thermische isolatie van vloeren reeds in detail bestudeerd. Dit artikel spitst zich toe op de technieken voor de energetische renovatie van bestaande vloeren die een verwarmd volume van een niet-verwarmd scheiden. Tussenvloeren worden hierin echter niet aangehaald, omwille van de geringe thermische eisen die ervoor gelden en vooral de bijkomende akoestische eisen die een specifieke studie vereisen. - Diagnose -...
+
Energetische renovatie: een uitdaging en een opportuniteit.

Energetische renovatie: een uitdaging en een opportuniteit.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Het energiezuiniger maken van bestaande gebouwen staat al enkele jaren hoog op de agenda. Het Europese, nationale en regionale beleid ter zake is er immers op gericht om tegen 2050 het energieverbruik en de CO²- uitstoot van gebouwen drastisch te reduceren. Deze WTCB-Contact wil de bouwprofessionelen – met het oog op deze belangrijke uitdaging – begeleiden in het renovatieproces en helpen bij het treffen van de meest geschikte renovatiemaatregelen op lange termijn door hen relevante informatie...
+
Normen-Antennes.

Normen-Antennes.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Een groot aantal nationale normen zal op termijn vervangen worden door Europese normen. Daarom heeft het WTCB, met de steun van de FOD Economie elf Normen-Antennes opgericht. Deze hebben tot taak om de bouwsector - en de kmo's in het bijzonder - te informeren over de bestaande en in voorbereiding zijnde nationale en Europese normen.
+
HORIZON 2020 : scruter ensemble l'avenir.

HORIZON 2020, samen de toekomst tegemoet.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Op 23 november laatstleden stelde het WTCB aan de leden van zijn Technische Comités en hun werkgroepen zijn tweede visierapport HORIZON 2020 - een goede weerspiegeling van de werkprogramma's - voor. Deze werkprogramma's worden opgesteld in samenspraak met de actoren uit de sector en hebben tot doel om te anticiperen op de implicaties die bepaalde stromingen kunnen hebben op onze manier van bouwen of renoveren. Na een kort overzicht van de activiteiten van de afgelopen jaren, richt dit...
+
Het bouwdetail : een ware eisenbundel.

Het bouwdetail : een ware eisenbundel.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Tot voor kort bleven de prestatie-eisen die opgelegd werden aan gebouwen beperkt tot eisen inzake de stabiliteit, de duurzaamheid en de waterdichtheid. De laatste jaren hebben er echter talloze nieuwe prestatiecriteria hun intrede gedaan in de reglementeringen en de bestekken en dit, om een antwoord te kunnen bieden op de milieugerelateerde, economische en maatschappelijke uitdagingen.
2015
Publicatie
+
Toleranties in de bouw: Harde muur- en vloerbedekkingen - Gecombineerde toleranties (vervangt Katern 2010/01.11).

Toleranties in de bouw: Harde muur- en vloerbedekkingen - Gecombineerde toleranties (vervangt Katern 2010/01.11).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Hoewel de ontwikkeling van dunbedtechnieken aanleiding gegeven heeft tot een zekere technologische vooruitgang (verbeterde plaatsing en hechting), heeft deze werkwijze er langs de andere kant ook voor gezorgd dat de dimensionale toleranties op de ondergrond en de fabricageafwijkingen op de tegels nog belangrijker geworden zijn. Zo kunnen zelfs de kleinste dimensionale afwijkingen bij grootformaattegels het definitieve uitzicht van de vloer beïnvloeden. Dit artikel vormt een update van het...
2015
Publicatie
+
ETICS met harde bekledingen. Deel 1: systeemprestaties en materiaalkeuze.

ETICS met harde bekledingen. Deel 1: systeemprestaties en materiaalkeuze.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Samengestelde systemen bestaande uit in situ verlijmde harde (of stijve) bekledingen op een buitenisolatie (ETICS met harde bekledingen) kennen een groeiend succes (zie WTCB-Dossier 2011/4.11). Het WTCB is op vraag van verschillende Technische Comités van start gegaan met een aantal studies en onderzoeken om de prestaties van deze systemen te analyseren, maar ook om bij te dragen aan de opstelling van een referentiedocument omtrent de aan het systeem en zijn onderdelen op te leggen prestatie-...
17 september 2014
Artikel
+
OPALIS - répertoire des revendeurs (et acheteurs) de matériaux de construction

OPALIS - overzicht van doorverkopers (en aankopers) van bouwmateriaal

Leefmilieu Brussel
De website Opalis.be richt zich tot alle particulieren, aannemers en architecten die kringloopmaterialen wensen te kopen, te verkopen of aan te wenden. Er staat een up-to-date overzicht op van professionele doorverkopers van bouwmaterialen over heel België, met tips omtrent kringloopmaterialen en de aanwending ervan. Suggesties om in de bijzondere bepalingen van het bestek 5 kringloopmaterialen in te schrijven zijn er ook. De website is een realisatie van vzw ROTOR, met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
+
Octrooien als innovatiestimulans.

Octrooien als innovatiestimulans.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Octrooien spelen een belangrijke rol bij de stimulatie van innovatie en creativiteit. Ze beschermen de waarde van uitvindingen en de daaruit voortvloeiende nieuwe onderzoeken en ontwikkelingen. De FOD ‘Economie’ heeft een aantal Octrooicellen opgericht die de bedrijven sensibiliseren en hun vragen beantwoorden. Voor de bouw valt deze taak te beurt aan het WTCB.
+
Plaatsing van tegels op een verwarmde vloer.

Plaatsing van tegels op een verwarmde vloer.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Bij verwarmde vloeren zullen de opgewekte thermische spanningen in het vloercomplex echter groter zijn, waardoor men een aantal bijkomende maatregelen in acht zal moeten nemen om de kans op het loskomen van of scheurvorming in de vloertegels te beperken. Dit artikel bespreekt de volgende punten: gewapende dekvloer, klein tegelformaat en de opstart van het vloerverwarmingssysteem.

Pagina's