Woordenlijst

A (33) | B (43) | C (30) | D (34) | E (37) | F (15) | G (51) | H (25) | I (29) | K (25) | L (35) | M (33) | N (19) | O (13) | P (31) | R (19) | S (30) | T (34) | U (5) | V (31) | W (15) | Z (12)

Absolute luchtvochtigheid

Hoeveelheid water die in de lucht aanwezig is, uitgedrukt in gram water per kilogram lucht. Hoe warmer de lucht, hoe meer waterdamp hij kan bevatten vooraleer zijn verzadigingslimiet te bereiken. Eenzelfde absolute vochtigheidswaarde zal dus overeenkomen met verschillende relatieve vochtigheidsgraden, afhankelijk van de luchttemperatuur. De relatie tussen temperatuur, absolute vochtigheid en relatieve vochtigheid wordt weergegeven in het diagram van Mollier.

Akoestische verzwakkingsindex van een wand

Akoestische verzwakkingsindex van een wandinfo-icon (R) : Het vermogen van een materiaal om de transmissie van luchtgeluiden te verhinderen, wordt beoordeeld door zijn akoestische verzwakkingsindex R (dB). Deze wordt in het laboratorium bepaald en komt overeen met het verschil tussen de akoestische drukniveaus die heersen in het vertrek van emissie en van ontvangst, waaraan een correctiefactor wordt toegevoegd om rekening te houden met de oppervlakte van het materiaalmonster en de nagalminfo-icon in het vertrek.

Actieve mobiliteit

Verplaatsing zonder andere energievorm dan menselijke energie (dus zonder motor: te voet, per fiets, op rollers, skates, per step…).

Aantal evenementen (N)

Aantal keren per uur dat het Spte-niveau werd overschreden. Dit concept wordt gehanteerd in de besluiten over het geluidinfo-icon van ingedeelde installaties en buurtlawaaiinfo-icon.

Aftappunt

Een aftappuntinfo-icon is een punt waar sanitair warm water door de gebruikers wordt gebruikt (bijvoorbeeld een warmwaterkraan).

Accidentele vervuiling

Occasionele, toevallige vervuiling na een accidenteel lek of door wild storten.

Adiabatisch potentieel

Adiabatisch potentieelinfo-icon is de mogelijkheid van de lucht om adiabatische gekoeld te worden. Adiabatische koelinginfo-icon werkt volgens het principe dat de lucht afkoelt als er water in verdampt wordt. Hoe meer water erin verdampt kan worden, hoe groter het adiabatisch potentieel. Lucht met een hoge relatieve vochtigheid heeft bijgevolg een klein adiabatisch potentieel. Lucht met een lage relatieve vochtigheid (bv. 45%) heeft een groot adiabatische potentieel. Daarnaast, kan bij indirecte adiabatische koeling de temperatuur van de afvoerlucht slechts warmte opnemen zolang deze in temperatuur kan afgekoeld worden tot onder de temperatuur van de toevoerlucht. (De laagste temperatuur die theoretisch in de afvoerlucht bereikt kan worden is de natteboltemperatuur.) Doordat indirect adiabatische koeling in de platen warmtewisselaar dit afkoelingsproces continu herhaalt is het potentieel van indirect adiabatische koeling in de platen warmtewisselaar hoger dan bij indirect adiabatische koeling voor de platen warmtewisselaar.

Afnameprofiel

Het afnameprofielinfo-icon is de hoeveelheid sanitair warm water die in het gebouw wordt afgenomen.

Aanpassingsprofielen

Aluminium of houten aanpassingsprofieleninfo-icon worden over het algemeen gebruikt in de context van de renovatie van ramen. Met deze oplossing is het mogelijk om dubbel glas op het bestaande raamkader te plaatsen en de luchtdichtheid te verbeteren, zonder dat het nodig is om het venster volledig te vervangen. (http://www.wtcb.be/)

Aardwarmtewisselaar

Een aardwarmtewisselaarinfo-icon is een buis of buizennetwerk in de grond waardoorheen de luchttoevoer van het gebouw wordt aangezogen. Op deze manier wordt de aangezogen lucht door de grond afgekoeld.

Pagina's