Woordenlijst

A (33) | B (43) | C (30) | D (34) | E (37) | F (15) | G (51) | H (25) | I (29) | K (25) | L (35) | M (33) | N (19) | O (13) | P (31) | R (19) | S (30) | T (34) | U (5) | V (31) | W (15) | Z (12)

Adaptief comfort

Een nieuwe benadering, die de marges van de comforttemperatuur definieert, op basis van statistische studies op grote schaal. Deze benadering biedt de ontwerpers praktische leidraden met wetenschappelijke fundamenten. Ze maakt het mogelijk om de resultaten van de berekeningen te nuanceren op basis van de PMV- en PPD-indexen, want ze definieert de marges van de comforttemperatuur voor verschillende types van vertrekken. Bovendien houdt ze onrechtstreeks rekening met parameters zoals de temperatuur van de wand en de luchtverplaatsing.

Aanslag

Deel van de sponninginfo-icon dat evenwijdig loopt met de beglazing.

Akoestische correctie en akoestische isolatie

Om het gewenste akoestische comfortniveau te verkrijgen, kan het nodig zijn om, afhankelijk van de situatie, een akoestische correctie uit te voeren in een vertrek en/of een akoestische isolatie tussen twee of meer vertrekken van een gebouw: o We spreken over akoestische correctie wanneer we de absorptie- en weerkaatsingscapaciteit van een of meerdere wanden wijzigen door in te grijpen in hun structuur, hun reliëf, hun geometrie en de bekledingsmaterialen. o We spreken over akoestische isolatie wanneer we oplossingen toepassen om de transmissie van het geluidinfo-icon doorheen de wanden te beperken door in te grijpen in hun structuur zelf. Belangrijk: de akoestische correctie isoleert geen geluid, maar doet de echo en de nagalminfo-icon vervagen. De aanwezigheid van absorberende materialen in een ruimte verbetert de esthetica van het geluid, maar vermindert in niets het geluidsniveau, waargenomen in de aangrenzende ruimten.

Afvoerdebiet van het perceel

Hoeveelheid regenwater, afgevoerd uit het perceel, tijdens en na een regenval. Uitgedrukt in [l/s] of [l/s. ha.]

Abiotisch element

Niet-levend element in een ecosysteem of een biologisch procesinfo-icon, bijvoorbeeld water, lucht, aarde, temperatuur. Deze elementen treden op onder invloed van de fysieke en chemische componenten van de omgeving.

Aan de constructie van een gebouw gebonden CO2-uitstoot

CO2-emissies als gevolg van de ontginning, de productie, het transport, de toepassing en de opruiming van de materialen en componenten van het gebouw. De berekening van deze emissies kan eenvoudig of gedetailleerd zijn.

Afvoer

Het water wordt verwijderd door infiltratie in de bodem (infiltratiegeulen en bekkens, infiltratieputten...) en/of door evapotranspiratieinfo-icon of naar een afvoerpuntinfo-icon (oppervlaktewater of bufferbekken, voor de afvoerinfo-icon met geregeld debiet naar het collectieve saneringsnet). Deze verschillende afvoermogelijkheden worden volgens hun eigen capaciteit gecombineerd.

Afvoerpunt

Afvoerpuntinfo-icon: in het kader van deze aanbeveling zijn de afvoerpunten de bodem, het net van oppervlaktewater, het gescheiden net voor hemelwater of het rioleringsnet.

Alternatief beheer van afvalwater

Alternatieve manier om de zuivering van afvalwater, geproduceerd door een site, te verzekeren. Deze benadering doet een beroep op extensieve techniekeninfo-icon, waarbij wordt gekozen voor een natuurlijke behandelinginfo-icon zonder mechanische, chemische of energetische tussenkomst, of met een beperkte tussenkomst (eventueel met een hefpomp). De extensieve zuiveringstechnieken zijn gebaseerd op de transformatie en assimilatie van de huishoudelijke polluenten door de voedselketens in beplante, waterdichte bassins. Deze technieken worden vaak verzameld onder de algemene term 'aanleg van waterbekken', die zowel naar de technieken als naar het specifieke zuiveringsprocedé verwijst.

Auditieve handicap (doven en slechthorenden)

Auditieve handicap: volledig gehoorverlies is zeldzaam. De meeste auditief gehandicapten behouden een zeker vermogen om te horen, dat reëel kan worden versterkt door middel van oorapparaatjes. Afhankelijk van het geval gaat deze handicap al dan niet gepaard met spraakproblemen.

Pagina's