Woordenlijst

A (33) | B (43) | C (30) | D (34) | E (37) | F (15) | G (51) | H (25) | I (29) | K (25) | L (35) | M (33) | N (19) | O (13) | P (31) | R (19) | S (30) | T (34) | U (5) | V (31) | W (15) | Z (12)

Zonabsorptie

Een natuurverschijnsel waarbij een materiaal de fotonen van het zonlicht opvangt en in warmte omzet.

Zonnecollectoren

Elementair onderdeel van een zonne-installatie. Hun functie is de zonnestralen zo efficiënt mogelijk in warmte om te zetten.

Zware scheidingswand

Dit "eenvoudige" type wand bestaat uit elementen die met behulp van mortel worden geassembleerd of worden verlijmdinfo-icon, en draagt door zijn zwaardere gewicht bij aan het thermische en zelfs hygrometrische comfort van de binnenruimten. Deze aangebrachte inertie kan de inertie compenseren die verloren gaat bij een lichtere structuur zoals een houten geraamte.

Zonabsorptiecoëfficiënt

De zonabsorptiecoëfficiëntinfo-icon van een oppervlak drukt het percentage van de invallende stralingsenergie die het oppervlak absorbeert uit in een cijfer tussen 0 en 1. Het restant van de zonnestraling wordt ofwel weerkaatst en verspreid, ofwel doorgelaten (bij een transparant materiaal).

Zwart water

Afvalwater dat met fecaliën verontreinigd is.

Zontoetredingsfactor

De zonweringsfactor van een wand of glas FS of g is de fractie zonne-energie die door de wand of het glas heen gaat in verhouding tot de invallende energie. Deze waarde geeft het beschermingsniveau weer dat het glas kan bieden tijdens de zomer en het mogelijke energieabsorptieniveau tijdens de winter. De factor g kenmerkt ook het vermogen van een zonbescherming om oververhitting te beperken. Hoe lager de gewenste zonweringsfactor, hoe zwakker de lichttransmissieinfo-icon van het glas [zonder eenheid]. De combinatie van de waarde g van de zonbescherming en van het glas levert een gecombineerde waarde g op van deze combinatie glas + zonbescherming.

Zontoetredingsfactor van een wand of glas

De zonweringsfactor van een wand of glas FS of g is de fractie zonne-energie die door de wand of het glas heen gaat in verhouding met de invallende energie. Deze waarde geeft het beschermingsniveau dat het glas kan bieden tijdens de zomer en het mogelijke energieabsorptieniveau tijdens de winter. De factor g kenmerkt ook het vermogen van een zonbescherming om oververhitting te beperken. Hoe lager de gewenste zonweringsfactor, hoe zwakker de lichttransmissieinfo-icon van het glas [zonder eenheid]. De combinatie van de waarde g van de zonbescherming en van het glas levert een gecombineerde waarde g op van deze combinatie glas + zonbescherming.

Zware metalen

De technische definitie van zware metaleninfo-icon verwijst naar hun hoge dichtheid. Lood, cadmium, kwik en arsenicum behoren tot deze categorie. Ze zijn heel giftig, zelfs in lage concentraties. Ze zijn persistent, wat betekent dat ze nooit zullen vergaan, noch in het milieu, noch bij de transformatie van voedingsproducten, noch in ons lichaam (dat er wel een deel van elimineert). AFSCA

Zachte mobiliteit

Mobiliteit waarbij niet-gemotoriseerde vervoermiddelen worden gebruikt, in het bijzonder fietsen en lopen.

Zuivering tot drinkwater

Deze oplossing lijkt op het eerste zicht interessant maar moet worden gerelativeerd: de zuivering van hemelwater tot het drinkbaar is, wordt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet aanbevolen. De kwaliteit van het water van het openbare distributienet is immers gegarandeerd en wordt streng gecontroleerd, terwijl het drinkbaar maken van het hemelwater van een individuele tank onvoldoende garanties biedt op het vlak van de follow-up, het onderhoud en de controle van de waterkwaliteit: groot gezondheidsrisico als de gebruikte filters niet voldoende regelmatig worden vervangen of onderhouden. o Sommige processen voor het filteren of drinkbaar maken van water kunnen interessant lijken om de hygiënische kwaliteit van het water te garanderen, zodat men meer posten met alternatief water kan bedienen, maar kunnen een min of meer belangrijke lozing van water veroorzaken. Men moet dus nagaan of elke maatregel voor de besparing van water of het behoud van zijn kwaliteit niet contraproductief is. Het drinkbaar maken moet dus worden voorbehouden voor enkele bijzondere gevallen: • In projecten die autonoom over drinkbaar water moeten beschikken: gebouwen die niet aangesloten zijn op het collectieve waterleidingnet (zeldzaam in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest); • In gebouwen met een groot potentieel voor de bevoorrading met alternatief water (bijvoorbeeld hemelwater) in verhouding tot de behoeften, en waar de nadelen van het drinkbaar maken gecorrigeerd zijn.

Pagina's