Woordenlijst

A (33) | B (43) | C (30) | D (34) | E (37) | F (15) | G (51) | H (25) | I (29) | K (25) | L (35) | M (33) | N (19) | O (13) | P (31) | R (19) | S (30) | T (34) | U (5) | V (31) | W (15) | Z (12)

Warmtelasten

Alle overtollig in het gebouw opgebouwde warmte. De bronnen van deze warmte zijn (a) de zon, welke het gebouw binnendringt via transparante (en niet-transparante) delen van de gebouwschil en (b) interne bronnen: personen, verlichting en elektrische toestellen.

Warmtegeleidingscoëfficiënt ?

Fysische grootheid, die het gedrag van de materialen kenmerkt tijdens de warmteoverdracht door geleidinginfo-icon. Deze constante, die met het symbool ? wordt aangeduid, staat voor de energie (hoeveelheid warmte) die wordt overgedragen per oppervlakte- en tijdseenheid met een thermische gradiënt van 1 graad per meter. Ze wordt uitgedrukt in [W/(m.K)].

Warmtekrachtkoppeling

De gelijktijdige productie, in een enkel procesinfo-icon, van thermische energie enerzijds en elektrische of mechanische energie anderzijds (cf. Richtlijn 2012/27, op het internet beschikbaar in de meeste talen)

Watercyclus

De watercyclusinfo-icon wordt voornamelijk gestuurd door de zon en de zwaartekracht van de aarde, die het water de energie geven die het nodig heeft om op het aardoppervlak te circulereninfo-icon (mechanismen van de watercyclus: verdamping, neerslag, transpiratie, afvloeiing, infiltratie). Wanneer de mens de natuurlijke watercyclus voor zijn behoeften verstoort, kan het natuurlijke evenwicht worden verbroken. De groeiende ondoorlatendheid en verstedelijking en de toenemende intensiteit van de onweren veroorzaken meer en meer overstromingen van publieke en private infrastructuur. Afvloeiing, vervuiling en pompen zijn de belangrijkste storende factoren die samengaan met de verstedelijking, de ontwikkeling van de industrie en het weggennet, de bevolkingaangroei en de wijzigingen van de manier waarop men met water omgaat. Het beheer van de watercyclus, met een beperking van het afvloeiingswater, bestrijdt erosie, overstromingen, de uitputting van grondwaterlagen, de afname van de zuiverende functies van de bodem, de verdunning van het afvalwater en de toename van de hoeveelheid te zuiveren afvalwater, enz.

Windeffecten

Horizontale luchtcirculatie als gevolg van de drukverschillen tussen de gevel die aan de wind is blootgesteld (hoge drukinfo-icon) en de van de wind afgeschermde gevel (lage druk).

Woongebied van een soort

Het milieu, bepaald door specifieke abiotische en biotische factoren, waar een soort leeft in een van de fasen van zijn biologische cyclus.

Waterkleuringsindex

We spreken over de reële (of echte) en de schijnbare kleur van het water: o schijnbarekleureenheid [ske]. Deze meting wordt beïnvloed door de zwevende stoffen in het staal. De meting gebeurt met behulp van het originele staal, dat niet gefilterd of gecentrifugeerd is. o eenheid van werkelijke kleur [ewk]. De reële kleur wordt verkregen na filtratieinfo-icon van het staal met een cellulosefilter. De schijnbare en de reële kleur worden geanalyseerd op basis van colorimetrische methoden met behulp van een UV-VIS-spectrofotometer.

Waterlijst

Buitenste profiel van de onderste regel van de vleugel, bedoeld om het regenwater naar buiten af te voeren

Wet van de massa

zie Massawet

Wijziging van het hout

Wijziging van bepaalde stoffen waaruit het hout samengesteld is, zodat ze niet door biologische agenten kunnen worden verteerd: impregneren met harsen, acetylatie, behandelinginfo-icon met furfural, oleothermie.

Pagina's