Woordenlijst

A (33) | B (43) | C (30) | D (34) | E (37) | F (15) | G (51) | H (25) | I (29) | K (25) | L (35) | M (33) | N (19) | O (13) | P (31) | R (19) | S (30) | T (34) | U (5) | V (31) | W (15) | Z (12)

Voorbeeldgebouwen

Wedstrijd georganiseerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de bouw of de renovatie van "Voorbeeldgebouweninfo-icon" onder de aandacht te brengen en te bevorderen. Het doel is aan te tonen dat, zelfs met beperkte financiële middelen, uitstekende energie- en milieuprestaties kunnen worden bereikt.

VAV-kasten

Dit zijn variabele luchtvolumeregelaars, die de lucht als warmtegeleidende vloeistof gebruikeninfo-icon en waarmee free-coolinginfo-icon kan worden gegenereerd, zodat gebouwen in het tussenseizoen op een goedkope manier kunnen worden behandeld. (www.energieplus-lesite.be)

Volumieke warmtecapaciteit

Vermogen van een materiaal om thermische warmte op te slaan. Deze waarde, die voorgesteld wordt door de symbolen ?c of C, is het product van de specifieke warmteinfo-icon (c) en de dichtheid van het materiaal (?). Ze wordt uitgedrukt in Wh/m³.K of in J/m³.K. Hoe hoger deze waarde, hoe hoger de capaciteit van het materiaal om de warmte op te slaan.

Verlijmd

Bij dit procesinfo-icon wordt een dunne bekleding bevestigd op het draagelement van de gevelmuur of een isolatielaag. Dat kan met mortel of een chemisch samengesteld product. Soms kan deze techniek een eindresultaat opleveren dat oogt als een gemetselde bekleding. Deze plaatsingstechniek kan eveneens een aanvulling zijn op een mechanische bevestiginginfo-icon.

Verzameling

Het water wordt verzameld door middel van leidingen of goten, bijvoorbeeld bij het hergebruik van water van daken en straten, of het vloeit rechtstreeks af naar de VHB, via de omliggende oppervlakken.

Vluchtige organische stoffen / VOS'en

Vluchtige organische stoffen (VOS'en) zijn een grote familie stoffen, die van natuurlijke of menselijke oorsprong kunnen zijn. Ze bestaan altijd uit het element koolstof en andere elementen, zoals waterstof, zuurstof, zwavel enz. Ze zijn gemakkelijk in gasvorm te vinden in de atmosfeer, waardoor ze zich tamelijk ver van hun plaats van emissie kunnen verspreiden. Enkele voorbeelden van VOS'en: • limoneen en pineen (van nature in de lucht te vinden) • de BTEX'en (benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xylenen) • de halogeenverbindingen (tetrachlooretheen, chloorbenzeen) • formaldehydeinfo-icon Vluchtige organische stoffen (VOS'en) kunnen aanwezig zijn in bouwmaterialen, maar ook in tal van veelgebruikte producten, zoals ontsmettingsproducten, onderhoudsproducten of deodoranten. Ze kunnen ook van natuurlijke oorsprong zijn. Deze verbindingen kunnen ook afkomstig zijn uit materialen zoals verf, houtbehandelingsproducten enz. Ook het autoverkeer is verantwoordelijk voor de uitstoot van vluchtige organische stoffen. Eens deze verbindingen door het organisme opgenomen zijn, meestal door inademing, kunnen ze bij gevoelige mensen gevolgen hebben voor de gezondheid. Deze gevolgen kunnen gaan van een eenvoudige irritatie van de ademhaling tot kanker (bv. door benzeen). Bron: www.health.belgium.be Onder de VOS'en rekenen we ook de toluenen, benzenen, xylenen en formaldehyde. Ze zijn in heel veel bouwmaterialen aanwezig: • verf, • lijm en stopverf, • lijm voor de assemblage van diverse panelen (multiplex, melamine of partikels), bv. OSB, MDF • pleisterinfo-icon, • isolatieschuim • losse en vaste tapijten, en andere soepele, plastic vloerbekledingen * vernissen, vitrificatieproducten, was, oliën voor de behandelinginfo-icon van hout, behandeld hout enz.

Visueel comfort

Houdt verband met de perceptie van de omgeving binnen en buiten

Voorzieningen

De voorzieningeninfo-icon zijn de verschillende, concrete oplossingen die kunnen worden ingezet en waarvan de duurzaamheidskenmerken in de verschillende delen van de aanbevelingen zullen worden beschreven.

Verblinding

Verblindinginfo-icon is het gevolg van visuele omstandigheden waarbij het vermogen van het individu om objecten waar te nemen wordt beperkt. Dit kan gaan tot tijdelijke blindheid.

VOS-emissie

De VOS-emissieinfo-icon (uitgedrukt in µg/m³ lucht) is de verhouding van vluchtige organische stoffen die in de binnenlucht worden uitgestoten na de installatie van een materiaal. Dit begrip mag niet worden verward met het VOS-gehalte. Het is wel degelijk de VOS-emissie die de in binnenlucht vrijgekomen hoeveelheid chemische verbindingen bepaalt.

Pagina's