Woordenlijst

A (33) | B (43) | C (30) | D (34) | E (37) | F (15) | G (51) | H (25) | I (29) | K (25) | L (35) | M (33) | N (19) | O (13) | P (31) | R (19) | S (30) | T (34) | U (5) | V (31) | W (15) | Z (12)

Uit hernieuwbare bronnen geproduceerde energie

Energie uit hernieuwbare, niet-fossiele bronnen, namelijk: energie uit hernieuwbare niet-fossiele bronnen, namelijk: wind, zon, aerothermische, geothermische en hydrothermische energie en energie uit de oceanen, waterkracht, biomassainfo-icon, stortgas, gas van rioolzuiveringsinstallaties en biogassen o Aerothermische energie: energie die in de vorm van warmte in de omgevingslucht is opgeslagen o Geothermische energie: energie die in de vorm van warmte onder de vaste oppervlakte van de aarde is opgeslagen o Hydrothermische energie: energie die in de vorm van warmte in oppervlaktewater is opgeslagen o Biomassa: de biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en resten van biologische afkomst uit de landbouw (inclusief plantaardige en dierlijke stoffen), de bosbouw en de aanverwante industrie, met inbegrip van visvangst en viskweek, en de biologisch afbreekbare fractie van industrieel en gemeentelijk afval o Biogasinfo-icon: gasvormige brandstof voor energiedoeleinden andere dan vervoer, waaronder elektriciteit, verwarming en koeling, die geproduceerd is uit biomassa o Vloeibare biomassa: vloeibare brandstof voor energiedoeleinden andere dan vervoer, waaronder elektriciteit, verwarming en koeling, die geproduceerd is uit biomassa o Vaste biomassa: een vaste brandstof die voor energiedoeleinden andere dan vervoer, inclusief elektriciteitsproductie, verwarming en koeling, wordt gebruikt en uit biomassa is geproduceerd

Uiterst hoogfrequente of ioniserende golven (> 300 GHz)

Deze golven zijn, in tegenstelling tot golven met een lage en hoge frequentieinfo-icon, wel in staat moleculen te fragmenteren in ionen en kunnen genetische mutaties veroorzaken. Onder deze zogenaamde 'ioniserende' golven vinden we onder meer de uv-, röntgen- en gammastralen. Radioactiviteit is een andere ioniserende stralinginfo-icon. Merk op dat deze ioniserende stralingen bij een hoge dosis kankerverwekkend kunnen zijn vermits ze ons genetisch materiaal aantasten en onze cellen aanvallen.

Umweltzeichen

Officieel Oostenrijks productlabel, in 1990 in het leven geroepen door de Oostenrijkse overheid (Ministerie van Oostenrijkse Landbouw en Bossen), gebaseerd op een analyse van de levenscyclusinfo-icon van het product. Onafhankelijke controle door een derde partij.

Unified Glare Rating (UGR)

Kan worden vertaald als "gelijkgeschakelde evaluatie van de verblindinginfo-icon", de huidige Europese norm voor de beoordeling van de onbehaaglijke verblinding van een binneninstallatie. (Bron: prolum-lorraine.blogspot.com)

Upward Flux Fraction

Verhouding tussen lichtstroom in de bovenste hemisfeer en de totale lichtstroom die het verlichtingstoestel verlaat (bovenste en onderste gecombineerd), als kwantificering van de lichtstroom die rechtstreeks in de bovenste hemisfeer wordt uitgestraald, voor een gegeven helling. Maakt de beoordeling mogelijk van het vermogen van een verlichtingstoestel om de lichtvervuiling te controleren. De waarde wordt door de fabrikant in een technische fiche opgegeven.