Woordenlijst

A (33) | B (43) | C (30) | D (34) | E (37) | F (15) | G (51) | H (25) | I (29) | K (25) | L (35) | M (33) | N (19) | O (13) | P (31) | R (19) | S (30) | T (34) | U (5) | V (31) | W (15) | Z (12)

Thermografische audit

Een methode die infraroodbeelden van een gebouw oplevert – de beelden helpen om de delen van de gebouwschil te identificeren met een andere dan de verwachte oppervlaktetemperatuur, om gebreken in de isolatie of de luchtdoorlatendheid aan het licht te brengen

Thermisch vermogen

Thermisch vermogeninfo-icon: de hoeveelheid warmte die nodig is om de temperatuur van 1 m³ van het materiaal met 1 graad te verhogen. Dit wordt uitgedrukt in [J/(m³.K)].

Thermische transmissiecoëfficiënt U

De hoeveelheid warmte die bij permanent regime door een wand heen gaat per tijdseenheid, oppervlakte-eenheid en eenheid van temperatuurverschil tussen de omgeving aan weerszijden van het bouwelementinfo-icon. De coëfficiënt hangt af van de dikte en het materiaaltype van de wand [W/m².K].

Thermische transmissiecoëfficiënt U van een ondoorzichtige wand

Thermische transmissiecoëfficiënt van een ondoorzichtige wand U: de hoeveelheid warmte die bij permanent regime door een wand heen gaat per tijdseenheid, oppervlakte-eenheid en eenheid van temperatuurverschil tussen de omgeving aan weerszijden van de wand. De coëfficiënt hangt af van de dikte en het materiaaltype van de wand [W/m².K]

Thermische transmissiecoëfficiënt U van glaswanden

Thermische transmissiecoëfficiënt Uinfo-icon van het glas van een venster Uglas of Ug: de hoeveelheid warmte die bij permanent regime door het glas heen gaat per tijdseenheid, oppervlakte-eenheid en eenheid van temperatuurverschil tussen de omgeving aan weerszijden van het glas. [W/m².K]

Thermische transmissiecoëfficiënt Uf van het vensterraam

Thermische transmissiecoëfficiënt Uinfo-icon van het kozijn van een venster Ukozijn of Uf: de hoeveelheid warmte die bij permanent regime door het kozijn heen gaat per tijdseenheid, oppervlakte-eenheid en eenheid van temperatuurverschil tussen de omgeving aan weerszijden van het kozijn. [W/m².K]

Thermische transmissiecoëfficiënt Ug van het glas van een venster

Thermische transmissiecoëfficiënt Uinfo-icon van het glas van een venster Uglas of Ug: de hoeveelheid warmte die bij permanent regime door het glas heen gaat per tijdseenheid, oppervlakte-eenheid en eenheid van temperatuurverschil tussen de omgeving aan weerszijden van het glas. [W/m².K]

Thermische transmissiecoëfficiënt Uw van een venster

Thermische transmissiecoëfficiënt van een venster (Uvenster of Uw) hangt samen met de prestaties van de beglazing, van het gas tussen de ruiten, de afstandhouder, het kozijn en de eventuele RLO's (regelbare luchtopeningen).

Thermische geleidbaarheid ?

Fysische grootheid, die het gedrag van de materialen kenmerkt tijdens de warmteoverdracht door geleidinginfo-icon. Deze constante, die met het symbool ? wordt aangeduid, staat voor de energie (hoeveelheid warmte) die wordt overgedragen per oppervlakte- en tijdseenheid met een thermische gradiënt van 1 graad per meter. Ze wordt uitgedrukt in [W/(m.K)].

Pagina's