Woordenlijst

A (33) | B (43) | C (30) | D (34) | E (37) | F (15) | G (51) | H (25) | I (29) | K (25) | L (35) | M (33) | N (19) | O (13) | P (31) | R (19) | S (30) | T (34) | U (5) | V (31) | W (15) | Z (12)

Specific Fan Power (SPF)

Deze indicator komt overeen met de hoeveelheid energie die een ventilator nodig heeft om een bepaald luchtdebiet te leveren. Hij wordt uitgedrukt in W/(m³/s).

Stabiliteit

De stabiliteitinfo-icon van een constructie is het resultaat van de maatregelen die zijn getroffen om ineenstorting ervan tijdens de levensduurinfo-icon te vermijden. Constructies (bruggen, gebouwen, gebinten, stuwdammen…) moeten onder normale omstandigheden weerstand bieden aan diverse krachten (bezetting, sneeuw…), evenals onder uitzonderlijke omstandigheden (ongeval, aardbeving...) zonder schade op te lopen en zonder de gebruikers in gevaar te brengen. De stabiliteit is verzekerd wanneer de kracht afkomstig van de externe lasteninfo-icon het weerstandsvermogen van het materiaal op geen enkel punt overschrijdt.

Stepstones

Stations of etappes van groene of blauwe netwerken in de stad.

Substraat (onderlaag)

De term 'substraat' verwijst naar een voedend mengsel, specifiek voor groendaken en hun vereisten. Net als de aarde van de tuinen op de begane grond, biedt het substraat de beplanting de nodige voedingsstoffen, water en zuurstof, en kan de beplanting er wortel schieten.

Systeem A

Systeem Ainfo-icon of natuurlijke ventilatie: natuurlijke toevoer en afvoerinfo-icon van lucht.

Systeem B

Systeem Binfo-icon of eenvoudige stroom met mechanische stuwing: mechanische toevoer en natuurlijke afvoerinfo-icon van lucht.

Systeem C

Systeem Cinfo-icon of eenvoudige stroom met mechanische verwijdering: natuurlijke toevoer en mechanische afvoerinfo-icon van lucht.

Systeem D

Systeem Dinfo-icon of dubbele stroom: mechanische toevoer en mechanische afvoerinfo-icon van lucht.

Seizoensgebonden energie-efficiëntiefactor (SEER)

SEER (Seasonal Energie Efficiency Ratio) is de warmte die door de koelgroep wordt opgenomen gedurende een typisch koelseizoen gedeeld door de elektrische energie opgenomen gedurende dezelfde periode. SEER geeft dus geen momentopname maar een gemiddelde efficiëntie over een bepaalde periode. Past men een ander koelseizoen toe op de koelgroep dan zal de SEER anders zijn. SEER is niet te verwarren met EER.

Stedelijk weefsel

Het stedelijk weefselinfo-icon is een concept, ontwikkeld in de stedenbouwkunde, om de relatie tussen de bebouwde en de onbebouwde ruimte in de stedelijke omgeving te beschrijven.

Pagina's