Woordenlijst

A (33) | B (43) | C (30) | D (34) | E (37) | F (15) | G (51) | H (25) | I (29) | K (25) | L (35) | M (33) | N (19) | O (13) | P (31) | R (19) | S (30) | T (34) | U (5) | V (31) | W (15) | Z (12)

Sponningbodem

Deel van de sponninginfo-icon dat haaks op het vlak van de beglazing staat.

Sociale mix

De sociale mixinfo-icon in een gegeven geografische zone bestaat eruit dat mensen uit verschillende socioprofessionele categorieën (levensstandaard, cultuur en/of nationale herkomst) met elkaar omgaan of samenwonen. De sociale mix geeft ontstaan aan heterogene wijken, bewoond door mensen die verschillen in inkomen of herkomst. De sociale vermenging wordt bevorderd door diverse wetten, maar ook door de sociale en politieke actoren, of de verenigingen. De economische actoren, en meer bepaald de ondernemingen, spelen ook een rol in het vermengingsproces en dit via hun rekruteringsbeleid.

Schimmel

Schimmelinfo-icon is een meerduidige, gebruikelijke term die verwijst naar bepaalde micro-organismen met een vezelige ontwikkeling (mycelium). De uitbreiding van schimmels hangt van de volgende voorwaarden af: • de aanwezigheid van sporen van schimmels in de lucht (deze zijn altijd aanwezig in gebouwen en buiten); • de aangewezen temperatuur, tussen 2 en 40 °C; • een voedingsbron, m.a.w. alles wat organisch is (fruit, groente en andere voeding, boeken, tapijten, kleding, hout, geplamuurde pleisterinfo-icon met organische lijm enz.); • een bron van vochtigheid. Schimmels zijn een bron van vervuiling van de binnenlucht via • de vluchtige organische stoffen (VOS'en) die ze tijdens hun ontwikkeling produceren en die met name verantwoordelijk zijn voor de schimmelgeur; • de sporen (cel of meercellig organisme http://fr.wikipedia.org/wiki/Multiplication_v%C3%A9g%C3%A9 dat de reproductie van planten, algen enz. zonder bevruchting mogelijk maakt), soms allergeen of verantwoordelijk voor astma of irritatie van de slijmvliezen.

Stadskernen

Stadsomgeving, gekenmerkt door een hoge bevolkingsdichtheid en een hoog aantal functies die erin georganiseerd zijn (levendige sociale, culturele, secundaire en tertiaire activiteit).

Stedelijk landschap

Het stedelijke landschap is een fragmentair beeld van de stad. Het is vooral een veelvoud van beelden. De landschappen zijn fragmenten van het geheel, van het wezenlijke, in stukjes geknipt door de blik (een zekere blik) om naar te kijken. (cf. Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques)

Stijfheid

Een eigenschap die de weerstand tegen (tekst ontbreekt) aangeeft. Hoe stijver een vertrek is, hoe meer kracht nodig is om de positie ervan te wijzigen . Er kan worden gesproken van stijfheidinfo-icon in verband met trekinfo-icon, drukinfo-icon, buiging en afschuifdruk. Ze wordt uitgedrukt in newton per meter [N/m] of per meervoud daarvan.

Straling

Alle materialen stralen onophoudelijk energie uit in alle richtingen. Dit komt door de constante trillingen van hun oppervlaktemoleculen. Hoewel de zonnestraling hoofdzakelijk stralingen van korte golflengteinfo-icon bevat, die op heel hoge temperaturen worden uitgezonden, bestaat de thermische stralinginfo-icon van de aarde, die we als een stralingsuitwisseling van warmte aanvoelen, hoofdzakelijk uit grote golflengten en ver-infrarood, uitgezonden op een veel lagere temperatuur. Wanneer vuur begint uit te doven, krijgen de vlammen en gloeiende kolen een donkerrode kleur en gaan ze steeds minder licht, maar nauwelijks minder warmte uitstralen. Na een tijd verdwijnen de vlammen, de nog rode kolen verliezen hun glans, worden donker en verliezen hun roodachtige gloed. De lauwe kolen stralen geen licht meer uit, maar wel nog altijd warmte. De milde warmte van het uitdovende vuur is nog meerdere uren voelbaar, terwijl het geen licht meer geeft maar alleen nog warmte onder de vorm van infraroodstralen. Bron: www.energie2.arch.ucl.ac.be - Website opgesteld door E. Gratia ter ondersteuning van de cursus LAUCE 1901.

Seizoensrendement

Seizoensrendementinfo-icon ?seiz : maakt de berekening van de prestaties van een ketel voor het volledige stookseizoen mogelijk. Het brandstofverbruik is rechtstreeks aan dit rendement gekoppeld. [%]

Skyline

Skylineinfo-icon of stadspanorama: gedeeltelijk of volledig zicht op de hoge gebouwen en structuren van een stad. Dit kan ook worden beschreven als de kunstmatige horizonlijn, getekend door de totale structuur van de stad. Deze term wordt vaak gebruikt wanneer de aanwezigheid van wolkenkrabbers aan deze horizonlijn een spectaculair of heel herkenbaar karakter geeft.

Solvent (of: oplosmiddel)

Vluchtig, vloeibaar bestanddeel, dat de eigenschap heeft verschillende ingrediënten (hars, verf,...) op te lossen. Bron: http://www.futura-sciences.com

Pagina's