Woordenlijst

A (33) | B (43) | C (30) | D (34) | E (37) | F (15) | G (51) | H (25) | I (29) | K (25) | L (35) | M (33) | N (19) | O (13) | P (31) | R (19) | S (30) | T (34) | U (5) | V (31) | W (15) | Z (12)

Stroomgebied

Een stroomgebiedinfo-icon is een topografische oppervlakte die wordt afgebakend door waterscheidingen en waarin al het hemelwater eenzelfde afvoerinfo-icon heeft: een waterloop, een vijver enz. Men verwart vaak kamlijnen met waterscheidingen. Maar geologische variaties (een doorlatende bodem) kunnen verschillen veroorzaken tussen de topografie en de ondergrondse stroming. Elk stroomgebied is verdeeld in een aantal elementaire bekkens (soms substroomgebieden genoemd) die overeenkomen met de voedingsoppervlakte van de zijtakken die in de hoofdwaterloop uitmonden. Het stroomgebied of de substroomgebieden vormen de geografische eenheid waarop men de analyse van de hydrologische cyclus en zijn gevolgen baseert.

Schemercel

Sensor die de intensiteit van het natuurlijk licht meet om de kunstverlichting te regelen (bijvoorbeeld door de buitenverlichting bij zonsopgang uit te schakelen).

Specifieke warmte

Specifieke warmteinfo-icon: de hoeveelheid warmte die nodig is om de temperatuur van 1 kg van het materiaal met 1 graad te verhogen. Dit wordt uitgedrukt in [J/(kg.K)]. Hoe hoger deze waarde is, hoe beter het materiaal in staat is warmte op te slaan.

Seizoensgebonden of globale jaarlijkse prestatie van de installatie

Seizoensgebonden COP of globale jaarlijkse COP van de installatie COPA: reële meting ter plekke van de jaarlijkse prestatie van een installatie met warmtepompinfo-icon, inclusief hulptoestellen, op basis van de verbruikte en geleverde hoeveelheden energie. Alle hoeveelheden gedurende een jaar geproduceerde en geïnjecteerde energie worden vergeleken. In de loop van een stookseizoen variëren de temperaturen van de koudebron en van de warmtebron, zodat ook de prestatie van de warmtepomp varieert. De seizoensgebonden COP is het criterium waarmee men rekening moet houden voor de karakterisering van de warmtepomp. Dit is de belangrijkste aanwijzing voor het onderzoek van een installatie met warmtepomp. Het geeft een goed beeld van het 'rendement' en de effectiviteit van de installatie. [/]

Seizoensgebonden of jaarlijkse globale prestatiecoëfficiënt van de installatie

Seizoensgebonden COP of globale jaarlijkse COP van de installatie COPA: reële meting ter plekke van de jaarlijkse prestatie van een installatie met warmtepompinfo-icon, inclusief hulptoestellen, op basis van de verbruikte en geleverde hoeveelheden energie. Alle hoeveelheden gedurende een jaar geproduceerde en geïnjecteerde energie worden vergeleken. In de loop van een stookseizoen variëren de temperaturen van de koudebron en van de warmtebron, zodat ook de prestatie van de warmtepomp varieert. De seizoensgebonden COP is het criterium waarmee men rekening moet houden voor de karakterisering van de warmtepomp. Dit is de belangrijkste aanwijzing voor het onderzoek van een installatie met warmtepomp. Het geeft een goed beeld van het 'rendement' en de effectiviteit van de installatie. [/]

Specifieke absorptieratio of SAR

De maat voor de absorptie van elektromagnetische stralinginfo-icon in een lichaam (specifiek absorptiedebiet SAD, SAR of Specific Absorption Rate in het Engels) is de energie van de geabsorbeerde elektromagnetische straling (omgezet in warmte) per eenheid van tijd en per eenheid van massainfo-icon. Het SAD wordt uitgedrukt in watt per kilogram (W/kg) of in vermogensdichtheid [Watt/m²]. Op die manier kan de gezondheidsimpact van een magnetisch veldinfo-icon gemeten worden.

Slijkafscheider

Voorziening om de partikels in suspensie te laten bezinken.

Schoorsteeneffect

De lucht in het gebouw is warmer en dus lichter dan de buitenlucht. Ze heeft daardoor de neiging op te stijgen en via een opening boven in het gebouw te ontsnappen. De koude lucht van buiten komt via lage openingen binnen om de verdwenen lucht aan te vullen. Dat is het schoorsteeneffectinfo-icon in een notendop.

Seizoensgebonden prestatiefactor

Seizoensgebonden prestatiefactorinfo-icon SPF: theoretische waarde van de jaarlijkse prestatie van een warmtepompinfo-icon. Ze wordt berekend op basis van de ogenblikkelijke COP bij verschillende temperaturen.

Sponning

Doorlopende inkeping, uitgevoerd langs de rand van een raamprofiel, waarin de beglazing wordt geplaatst. Men onderscheidt de open sponninginfo-icon, waarbij de beglazing wordt vastgehouden door een kitband en de gesloten sponning, waarbij de beglazing door glaslatten wordt vastgezet.

Pagina's