Woordenlijst

A (33) | B (43) | C (30) | D (34) | E (37) | F (15) | G (51) | H (25) | I (29) | K (25) | L (35) | M (33) | N (19) | O (13) | P (31) | R (19) | S (30) | T (34) | U (5) | V (31) | W (15) | Z (12)

Reflectiecoëfficiënt

De reflectiecoëfficiëntinfo-icon van een wand is de hoeveelheid lichtenergie die door de wand wordt weerkaatst in verhouding tot de hoeveelheid die hij ontvangt. Hij wordt uitgedrukt in procent (%).

Reflectiecoëfficiënt van een wand

De reflectiecoëfficiëntinfo-icon van een wand is de hoeveelheid lichtenergie die door de wand wordt weerkaatst in verhouding tot de hoeveelheid die hij ontvangt. Hij wordt uitgedrukt in procent (%).

Regelvoorziening voor de gebruikers

Voorziening voor de regeling van de insteltemperatuur van de verwarming/koeling voor een gegeven zone van het gebouw, waarop de personen die de zone gebruikeninfo-icon kunnen ingrijpen; deze voorzieningeninfo-icon moeten zich in of in de onmiddellijke omgeving bevinden van de zone die ze regelen.

Riolering

Ondergrondse leidingen bedoeld om het afvalwater geloosd door de leidingen van de gebouweninfo-icon af te voeren. De afmeting en de vorm van de rioleringen van het collectieve net kunnen variëren, maar over het algemeen zijn deze ovaalvormig en de gemiddelde hoogte van de nieuwe stukken die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geplaatst worden, bedraagt 1,80 m. Naargelang de constructiedatum kunnen de profielen van de rioleringen verschillen, maar de meest voorkomende vorm zijn kleine cirkelvormige leidingen in zandsteen die 'gewelven' genoemd worden en de ovaalvormige, toegankelijke rioleringen (gebruikt sinds 1867 en gegeneraliseerd sinds 1875). Dit eenvoudige type rioolbuis staat in verbinding met een identiek stuk, met een groter stuk of met een collector.

Rook- en warmteafvoer

Systemen die het mogelijk maken de rook en de warmte af te voeren in geval van brand (automatische opening). Op die manier worden rookvrije zones gecreëerd, zodat de personen die in het gebouw aanwezig zijn, veilig kunnen worden geëvacueerd.

Rustige gevel

Volgens de Europese Richtlijn 2002/49 betekent dit concept dat een gebouw zodanig wordt geschikt dat een delta van 20 dB(A) voorzien is tussen de gevel die het meest aan lawaai is blootgesteld en de minst blootgestelde gevel.

Relatieve luchtvochtigheid

De relatieve vochtigheid van de lucht is de verhouding (in %) tussen de hoeveelheid water in de lucht bij temperatuur Ta en de maximale hoeveelheid water die de lucht bij dezelfde temperatuur zou kunnen bevatten. De relatieve vochtigheid (%HR) toont het vermogen van de lucht om verder water te absorberen en dus zijn 'drogende' kracht. Hoe lager de relatieve vochtigheid van de lucht, hoe meer vocht, geproduceerd door het lichaam, door de lucht wordt geabsorbeerd. Hoe hoger de relatieve vochtigheid van de lucht, hoe minder de transpiratie de warmte van het lichaam kan afvoeren. Extreme waarden in deze twee situaties kunnen onbehaaglijk aanvoelen.

Radiofrequentiegolven en microgolven (tussen 30 kHz en 300 GHz)

De radiofrequentiegolven worden vooral gebruikt in draadloze systemen voor informatietransmissie, detectiesystemen en navigatietools. Zo zijn de radiofrequenties heel aanwezig in ons dagelijkse leven: AM- en FM-radio, kabeltelevisie, satelliettelevisie ... De microgolven, ook hyperfrequenties genoemd, worden uitgestuurd door radars, microgolfovens, draadloze informaticanetwerken (Wi-fi), mobiele telefoons, tv- en computerschermen,...

Radon

Een onzichtbaar, geurloos radioactief gas dat wordt gevormd door het in de bodem en gesteenten aanwezige uranium. (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle)

Pagina's