Woordenlijst

A (33) | B (43) | C (30) | D (34) | E (37) | F (15) | G (51) | H (25) | I (29) | K (25) | L (35) | M (33) | N (19) | O (13) | P (31) | R (19) | S (30) | T (34) | U (5) | V (31) | W (15) | Z (12)

Prestatieklasse van luchtdichtheid van de ramen

De norm NBN EN 1026 bepaalt de luchtdichtheidsprestatieklassen van het buitenschrijnwerk (luchtdichtheidsprestatieklassen van 1 tot 6).

Prestatiecoëfficiënt

Prestatiecoëfficiëntinfo-icon COP: kenmerkt de prestaties van een warmtepompinfo-icon. De COP is de verhouding tussen de warmte die door de condensor wordt geleverd en de elektriciteit die wordt verbruikt om ze te produceren. Hoe hoger de COP, hoe efficiënter de warmtepomp. [/]

Paddenstoelvloeren

Dit zijn vloeren zonder balken. Om de schuifkrachten op de palen op te vangen, moet men soms kapitelen gebruikeninfo-icon, die de door de palen op de vloer uitgeoefende drukspanning verlichten en doorboring van de vloer voorkomen. De vloer mist het stabiliserende effect van de dwarsbalk van een portaalconstructie ten opzichte van de horizontale krachten, zodat deze structuren niet geschikt zijn om dergelijke krachten op te vangen en correct moeten worden geschoord. Men kan dit oplossen door de voet van de palen in te bedden.

Piekdebieten

De piekdebieteninfo-icon zijn de hoogste geregistreerde waterdebieten.

Pleister

Bij deze bekleding wordt de muur bedekt met een pleisterlaag. Die kan bestaan uit cement, kalk, klei of een synthetisch materiaal. Deze pleisterlaag wordt rechtstreeks bevestigd op het draagelement van de gevelmuur of op een isolatielaag.

Primaire energie

Energie uit hernieuwbare of niet-hernieuwbare bronnen die geen omzetting of transformatie heeft ondergaan (definitie van de Richtlijn 2010/31/EU)

Potentieel invasieve exotische dier- en plantensoorten

Uitheemse soorten die de neiging hebben om zich voort te zetten of te verspreiden in groten getale, in buitensporige mate of op een manier die een bedreiging vormt voor het behoud van de biodiversiteitinfo-icon. De lijst van invasieve soorten bevindt zich in bijlage IV (Ordonnantie betreffende het natuurbehoud, 1 MAART 2012)

PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen)

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) zijn een groep van organische verbindingen opgebouwd uit gekoppelde ringen van koolstofatomen. PAK's worden doorgaans gevormd door de onvolledige verbranding van organisch materiaal, zoals fossiele brandstoffen en hout. Ze komen dan ook voor in uitlaatgassen van auto's en afvalverbrandingsovens, sigarettenrook, verkoold eten, enz… De opname van PAK's in het menselijk lichaam gebeurt voornamelijk door inademing, via voedsel en in beperkte mate ook via de huid. Een aantal studies hebben aangetoond dat de blootstelling aan PAK's verband houdt met sommige vormen van menselijke kanker.

PMV-index (Predicted Mean Vote)

De PMV-index (Predicted Mean Vote), beschreven door de norm ISO 7730, is een raming van de gemiddelde waarde van de thermische gewaarwording, gegeven door een belangrijke groep 'normale' personen die aan dezelfde thermische omgeving worden blootgesteld, op basis van een schaal van thermische gewaarwordingen.

PPD-index (Predicted Percentage of Dissatisfied)

De PPD-index (Predicted Percentage of Dissatisfiedinfo-icon), beschreven door de norm ISO 7730, voorspelt het percentage van personen die ontevreden zijn omdat ze de thermische omgeving te warm of te koud vinden, op basis van een schaal van thermische gewaarwordingen.

Pagina's