Woordenlijst

A (33) | B (43) | C (30) | D (34) | E (37) | F (15) | G (51) | H (25) | I (29) | K (25) | L (35) | M (33) | N (19) | O (13) | P (31) | R (19) | S (30) | T (34) | U (5) | V (31) | W (15) | Z (12)

Kiemdodende middelen

Onder de noemer 'kiemdodende producten' worden een reeks producten gegroepeerd, bestemd om schadelijke organismen te vernietigen, terug te dringen of onschadelijk te maken, hun werking te verhinderen of ze te bestrijden door chemische of biologische actie. Aangezien kiemdodende producten bestemd zijn om de schadelijke organismen te vernietigen, terug te dringen of onschadelijk te maken, zijn het per definitie actieve stoffen, die nadelige effecten kunnen hebben op mens, dier en milieu. Deze producten worden in vier categorieën gerangschikt, met in totaal 23 verschillende producttypes: ? ontsmettingsmiddelen (bv. ontsmettingsmiddelen voor de handen, ontsmettingsmiddelen voor het water); ? beschermingsproducten (bv.: bescherming van hout tegen insecten of schimmels, beschermingsproducten voor leder, vloeistoffen die gebruikt worden bij de transformatie van metalen); ? producten ter bestrijding van parasieten (bv. rodenticiden, insecticiden); ? andere producten (bv. vuilwerende verf, toegepast op boten, vloeistoffen die gebruikt worden bij taxidermie en balseming). Bron: www.developpement-durable.gouv.fr

Kooi van Faraday

Een kooi van Faradayinfo-icon is een omsloten constructie die wordt gebruikt als bescherming tegen storende elektrische stralingen en daarnaast ook tegen externe elektromagnetische stralingen en in omgekeerde richting tevens voorkomt dat de apparatuur de omgeving verontreinigt. Een kooi van Faraday wordt vaak gebruikt bij het uitvoeren van exacte metingen op het vlak van elektronica en elektriciteit of van elektromagnetische golveninfo-icon De kooi van Faraday, zoals bestudeerd door Michael Faraday in het kader van zijn onderzoek naar geleiders (een aluminium omsluiting die geleidt en door de aarding haar vast potentiaal behoudt), isoleert tegen elektrische velden (door de eenvoudige aanwezigheid van een verschil in potentiaal, zonder dat stroom nodig is) ongeacht of de storingsbron zich binnen of buiten de omsluiting bevindt. Deze structuur kan tevens op indirecte wijze bescherming bieden tegen elektromagnetische storingen (te wijten aan stroom). Men spreekt dus eerder van een elektromagnetische afscherming. Voor deze toepassing is het niet langer noodzakelijk dat de structuur geaard wordt, maar de doeltreffendheid ervan wordt wel sterk beïnvloed door de storingsfrequentie en de magnetische permeabiliteit van het materiaal. De metalen omsluiting moet in principe aan elke zijde afgesloten zijn. Maar ze kan ook worden vervaardigd uit fijnmazig gaas. Een gaas met mazen van enkele centimeters groot werkt als een spiegel op een decimetergolf, zoals gebruikt in de eerste spiegels van radiotelescopen (Effelsberg, Nançay). Hoe hoger de frequentieinfo-icon van de golf (of hoe korter de golflengteinfo-icon), hoe kleiner de mazen moeten zijn. Bron: Wikipedia

Kleurcode

De kleurcodeinfo-icon van een lamp is een code met 3 cijfers; ze duidt de kleurweergavewaarde en de kleurtemperatuurinfo-icon van de lamp aan.

Karakteristiek verbruik van primaire energie

zie E-peilinfo-icon

Koudedrager

De koudedragerinfo-icon is het medium dat de koude van de bron tot bij de koelmachine brengt.

Kritische frequentie en resonantiefrequenties (of eigen modi) van een wand

Deze frequenties stemmen overeen met trillingswijzen van een homogene wand. De resonantiefrequentie situeert zich in de lage frequenties en de kritische frequentieinfo-icon in een hogere frequentie. De exacte positie ervan in de frequenties hangt af van de stijfheidinfo-icon van de wand (zie ook verder, berekeningswijze). Wanneer deze kritische frequentie wordt bereikt, daalt de akoestische isolatie van de wand. Als deze daling zich in de gevoelige zone van het oor bevindt (bijvoorbeeld frequentie van het woord) kan ze heel hinderlijk zijn. De resonantiefrequenties hangen af van de aard van het materiaal en de bevestigingswijze van de wand (grensvoorwaarden).

Koolzuurgas (of: kooldioxide)

Koolzuurgas, ook kooldioxide of koolstofdioxide, ontstaat uit de verbinding van zuurstof met 'brandstoffen'. In het geval van de mens komen deze brandstoffen uit onze voeding en werden ze door andere levende wezens geproduceerd. In het geval van een voertuig gaat het om benzine, die uit petroleum wordt gehaald (dat een fossiele vloeistof is, afkomstig van plantaardig afval, bedolven in de sedimenten van de aarde). In het geval van een huis gaat het om stookolie (afkomstig van petroleum), aardgas, steenkool (beide eveneens van fossiele oorsprong) of hout. (http://www.energie-environnement.ch/)

Kleurenweergave-index

Dit is het vermogen van een lamp om de kleuren in de omgeving (wanden, voorwerpen, mensen, affiches ...) correct weer te geven. De IRC ligt tussen 0 en 100. 100 is de IRC van daglicht dat alle kleurnuances weergeeft, 0 is de afwezigheid van herkenbare kleuren. Een verschil van 5 punten is waarneembaar door het menselijke oog. (Bron www.energie.arch.ucl.ac.be)

Kleurenweergave-index van een beglazing

De kleurweergave-index van een beglazing (RA) geeft aan in hoeverre de kleur van het uitzicht door de beglazing wordt gewijzigd. Hij wordt uitgedrukt in procent (%). Een beglazing met een RA van 100% betekent dat de kleuren niet worden gewijzigd.

Kleurenweergave-index van een lamp

Dit is het vermogen van een lamp om de kleuren, aanwezig in de omgeving (wanden van het vertrek, voorwerpen, personen, affiches, ...) correct weer te geven. De KWI ligt tussen 0 en 100, waarbij 100 de KWI van natuurlijk licht is dat alle kleurschakeringen weergeeft en waarbij 0 staat voor afwezigheid van enige herkenbare kleur. Voor het menselijke oog is een verschil van 5 punten waarneembaar. (Bron: www.energie.arch.ucl.ac.be).

Pagina's