Woordenlijst

A (33) | B (43) | C (30) | D (34) | E (37) | F (15) | G (51) | H (25) | I (29) | K (25) | L (35) | M (33) | N (19) | O (13) | P (31) | R (19) | S (30) | T (34) | U (5) | V (31) | W (15) | Z (12)

Geretificeerd hout

Hout, behandeld door retificatie, i.e. door pyrolyse of koken van het hout op een temperatuur tussen 200 en 250 ?C, zonder toevoeging van chemische stoffen. Het is een diepgaande, onomkeerbare behandelinginfo-icon, die leidt tot de wijziging zelf van de materie en die bedoeld is om de fysieke eigenschappen van het hout te verbeteren: dimensionale stabiliteitinfo-icon, hardheid van het oppervlak en homogene kleurmassa. http://mediaforest.net

Geluid

Het geluidinfo-icon is een trilling van de lucht, gekenmerkt door het spectrum van frequenties, zijn intensiteit en de duur van het uitzenden. Het is een complexe mix van pure klanken met verschillende frequenties en amplitudes. De term 'lawaai' associëren we met elke onaangename, storende of ongewenste ervaring (bv. lawaai van een vliegtuig, een machine, woorden enz.).

Geluidsabsorptiecoëfficiënt van een materiaal

De geluidsabsorptiecoëfficiënt geeft de capaciteit van een bekleding weer om energie van een geluidsgolf te absorberen. Deze coëfficiënt varieert van 0 tot 1. Hoe hoger het getal, des te absorberender het materiaal.

Gedrag van het geluid in het gebouw

Wanneer luchtgeluid een verticale of horizontale wand bereikt, kunnen zich drie fenomenen voordoen: o weerkaatsing op de wand o absorptie door de wand o transmissie doorheen de wand De volgende geluidstransmissies zijn mogelijk: o directe transmissie doorheen de wanden (gevel, vloer, binnenmuur enz.) o indirecte transmissie door de zijwanden, die afhangen van de verbindingen tussen zijwanden en de scheidingswand. o parasiettransmissies, te wijten aan gebreken aan de wand (spleten, gebrek aan dichtheid enz.)

Geleiding

De geleidinginfo-icon is de weg waarlangs de warmte geleidelijk aan circuleert in een materiaal of overgaat van een lichaam naar een ander, dat hiermee in rechtstreeks, fysiek contact staat, enkel door moleculaire interactie. De molecules van de warmste sector stoten hevig tegen elkaar en dragen hun trillingsenergie over aan de aangrenzende molecules. De warmtestroom gaat altijd van de warme naar de koude zones. Bron: www.energie2.arch.ucl.ac.be - Website opgesteld door E. Gratia ter ondersteuning van de cursus LAUCE 1901.

Gerecycleerde inhoud

De norm ISO 14021info-icon definieert de "gerecycleerde inhoudinfo-icon" van een bouwmateriaal of –product als "de verhouding, in massainfo-icon, gerecycleerd materiaal in het product". Alleen pre- en postconsumentmaterialen (pre-consumer and post-consumer materials) worden als gerecycleerde inhoud beschouwd, op basis van de respectieve definities.

Groene corridors

Geografische ruimte die een ononderbroken doorgang vormt tussen natuurlijke of gewijzigde habitats en ecosystemen. Deze ruimte verzekert het behoud van de biologische diversiteitinfo-icon dankzij het gemak van de migratie en de verspreiding van fauna en flora, waardoor het behoud van deze twee laatste op lange termijn wordt verzekerd.

Geordende jaarbelastingsduurcurven voor elektriciteit en warmte

Beide curven worden soms ook wel monotone diagramma's genoemd. Ze geven het aantal uren per jaar weer dat men een bepaalde energievraag heeft. Op de X-as ziet men de totale periode uitgedrukt in uur, één jaar of 8760 uur. Deze waarden per uur worden niet chronologisch gerangschikt maar volgens grootte.

Gevaarlijk afval

Afval dat gevaarlijke stoffen bevat: brandbaar (koolwaterstoffen), giftig (pesticiden), oxiderend (nitraten), bijtend (zuren), radioactief (isotopen).

Pagina's