Woordenlijst

A (33) | B (43) | C (30) | D (34) | E (37) | F (15) | G (51) | H (25) | I (29) | K (25) | L (35) | M (33) | N (19) | O (13) | P (31) | R (19) | S (30) | T (34) | U (5) | V (31) | W (15) | Z (12)

Filtratieklasse

De efficiëntie van een filter wordt precies samengevat door een reeks grootheden, afhankelijk van de kenmerken van de inkomende lucht: temperatuur en vochtigheid, stofgehalte, granulometrie van het stof, aard en fysieke structuur van het stof. Concreet vertaalt dit zich in een classificatie van de prestaties, afhankelijk van de tegen te houden partikels. De filters worden gerangschikt volgens hun vermogen om steeds kleinere partikels tegen te houden. (www.energieplus-lesite.be)

Fluxcodes

De fluxcodesinfo-icon geven de lichtdistributie van een lichttoestel weer. Ze kunnen worden geëxtrapoleerd op basis van de lichtdistributiecurve van het toestel.

Fotovoltaïsche energie

Fotovoltaïsche energieinfo-icon (afgekort PV-energie; PV komt van het Engels: Photovoltaic) is directe omzetting van (zon)stralinginfo-icon in elektriciteit met behulp van zonnecellen.

Fysische omgeving

De fysische omgevinginfo-icon van een gebouw omvat naast de onbebouwde ruimten ook de omliggende kavels en ruimten, evenals de functies en uitrusting die zich daar bevinden. Gebouwen, openbare ruimten, collectieve uitrustingen, wegen, paden, binnenruimten van gebouwenblokken, groene en blauwe netwerken...: de bebouwde context waarvan een project deel uitmaakt, bestaat uit tal van ruimten en elementen. (www.leefmilieubrussel.be)

Filtratie

Filtratieinfo-icon van het water door lagen drainerende materialen, in de bodem of met behulp van filters vangt de deeltjes op, van de grootste tot de kleinste.

Functionele flexibiliteit

Dit is het vermogen van een ruimte om zich aan de evolutie van de behoeften en het gebruik van zijn bewoners aan te passen.

Functies en gevoelige gebouwen

Conform richtlijn 2002/49/EG inzake de evaluatie van omgevingslawaai zijn 'gevoelige' gebouwen naast woningen vooral schoolinstellingen en ziekenhuizen. Onder gevoelige functies verstaan we ook de te vrijwaren rustige zones (zoals het binnenplein van een woningblok waar men hinderlijke installaties als ventilatiegroepen beter niet op zou richten).

Forest Stewardship Council / FSC

Het FSC-label op een product van of op basis van hout garandeert dat het hout afkomstig is uit verantwoordelijk beheerde bossen en/of bijdraagt tot een verantwoordelijk bosbeheer (bijvoorbeeld door kringloopvezels te gebruikeninfo-icon). De in 1993 gestichte FSC-certificering heeft betrekking op het eigenlijke bos en op de controle van de ondernemingen in elke stap van de transformatie en de verkoop van het gecertificeerde eindproduct. De evaluatiecriteria zijn sociaal, ecologisch en economisch. Ze hebben betrekking op de fasen "grondstoffen", "productieprocessen" en "opruiming". Door Accreditation Services International (ASI) erkende organisaties verzorgen een externe controle. In het begin van 2012 was 18.751 hectare Belgische bos door FSC gecertificeerd en waren 700 certificaten afgeleverd (op wereldvlak 148 miljoen hectare en bijna 22.000 certificaten). Het beheer wordt verzorgd door de Forest Stewardship Council, een internationale organisatie met haar hoofdkwartier in het Duitse Bonn. De organisatie ijvert voor een ecologisch, maatschappelijk verantwoordelijk en economisch leefbaar beheer van de bossen van de wereld. De leden zijn: vertegenwoordigers van ecologische en sociale groeperingen, de houtindustrie en de houthandel, de papierindustrie, de inheemse volkeren en bosbouwgroepen uit heel de wereld; De algemene vergadering telt ongeveer 800 leden, verdeeld over drie kamers (ecologie, sociaal, milieu), die elk een derde van de stemmen inbrengen. De beslissingen worden met een dubbele meerderheid genomen.

Formaldehyde

Formaldehydeinfo-icon, beter gekend onder de naam formol wanneer opgelost in water, is een heel vluchtige organische stof (VOS), die tot de familie van de aldehyden behoort. Deze stof heeft een laag moleculair gewicht en heeft de eigenschap dat ze bij kamertemperatuur gasvormig wordt. Ze is vaak in binnenomgevingen te vinden. Formaldehyde is van heel veel bronnen afkomstig: tabaksrook, kaarsen, wierookstokjes, gasfornuizen, petroleumkachels, onderhoudsproducten, insecticiden, cosmetica enz. De stof is ook aanwezig in bepaalde bouw- en decoratieproducten, bijvoorbeeld bindmiddelen of UF-lijmen enz. Formaldehyde is irriterend voor de ogen, de neus en de keel. In 2005 werd het door de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) geklasseerd als een met zekerheid kankerverwekkende stof voor de neus- en keelholte. Bepaalde epidemiologische studies over de effecten van langdurige blootstelling aan formaldehyde hebben de allergische effecten en de impact op het ademhalingsstelsel aangetoond. (Bron: www.actu-environnement.com)

Free-chilling

Free-chillinginfo-icon: free-chilling houdt in dat het klassieke koelproces, waarbij een compressor zorgt voor het opwaarderen van de afgegeven warmte naar een hogere temperatuur, wordt overbrugd met een bypass. Dit zorgt ervoor dat enkel nog de circulatiepompen en/of ventilatoren energie verbruiken en de EER veel hoger zal zijn. Free-chilling kan enkel als de temperatuur aan de condensor (buitenunit) lager is dan de temperatuur aan de verdamper (binnenunit). Het koelprincipe is dan eenvoudig. Water op bv. 14 °C wordt gekoeld door de grond tot 10 °C. Via een warmtewisselaar wordt hiermee ijswater in het gebouw gekoeld van bv. 20 °C naar 18 °C. De uitgangstemperatuur van de het afgifte-element buiten (10 °C) is lager dan de ingangstemperatuur van het afgifte-element binnen (18 °C). (Over de platenwarmtewisselaar is nog steeds een temperatuursverschil nodig. Hoe groter de warmtewisselaar, hoe kleiner het nodige temperatuursverschil.) Onderstaande figuur toont een mogelijkheid tot free-chilling via een afzonderlijke platenwarmtewisselaar. Is de brontemperatuur te hoog om aan free-chilling te doen, dan wordt de koelmachine gebruikt (onderaan). Is de brontemperatuur voldoende laag om aan free-chilling te doen, dan wordt de koelmachine omzeild en wordt de ‘koude' overgedragen via de platenwarmtewisselaar. Free is niet 100 % gratis omdat er nog steeds elektriciteitsverbruik is t.g.v. de pompen. De EER's die hier gehaald worden zijn zeer sterk afhankelijk van het gebruikte koelmedium, de buiten- en binnentemperatuur. Typische EER-waarden gaan tot 25 en soms zelfs hoger

Pagina's