Woordenlijst

A (33) | B (43) | C (30) | D (34) | E (37) | F (15) | G (51) | H (25) | I (29) | K (25) | L (35) | M (33) | N (19) | O (13) | P (31) | R (19) | S (30) | T (34) | U (5) | V (31) | W (15) | Z (12)

Biologische contaminanten

Biologische contaminanteninfo-icon zijn polluenten van biologische oorsprong. De bewoning van de habitat brengt dit type polluenten voort door de aanwezigheid van mensen of dieren (microben, bacteriën, haar, speeksel, …), mijtachtigen, gewassen, schimmels, ...

Biodiesel

Biodieselinfo-icon is een biobrandstof gemaakt uit plantaardige olie (bio-olieinfo-icon). De bio-olie wordt door een scheikundig procesinfo-icon (transesterificatie met methanol) omgevormd tot een methylester. Deze biobrandstof heeft praktisch dezelfde eigenschappen als de klassieke dieselbrandstof en kan zuiver of gemengd met dieselbrandstof gebruikt worden. Door de hoge kostprijs wordt deze biodiesel praktisch nooit zuiver toegepast.

Biodiversiteit

Onder biodiversiteitinfo-icon verstaan we zowel de diversiteit van de ecosystemen en habitats waarin de soorten leven als de diversiteit van die soorten zelf en de genetische diversiteit binnen de soorten.

Bio-olie

Bio-olieinfo-icon is een vloeibare biobrandstof die in onze regio's doorgaans afkomstig is uit koolzaad. Maar bio-olie kan ook sojabonen, zonnebloemen, maïs, palm, ... als brongewas hebben. Puur plantaardige olie (PPO) kan niet zomaar gebruikt worden in een klassieke dieselmotor.

Biogas

Biogasinfo-icon is een gas dat ontstaat uit biologische processen. Het gas ontstaat als gevolg van vergisting van organisch materiaal zoals mest, rioolslib, plantaardig afval, slachtafval, groente-, fruit-, tuinafval (gft), ... Biogas kan analoog aan het procesinfo-icon om van bio-olieinfo-icon biodieselinfo-icon te maken ook verder gezuiverd worden.

Biomassa

Geheel van planten en dieren, alsook het daarmee gepaard gaande organische afval. De plantaardige biomassainfo-icon komt uit de fotosynthese voort en is een bron van hernieuwbare energieinfo-icon. Volgens de norm ISO 14021info-icon, amendement 1: "Materiaal van biologische oorsprong, met uitzondering van: in geologische formaties opgenomen materialen, in fossiele materialen omgezette materialen en turf".

Blaue Engel

Algemeen milieulabel, de ouderdomsdeken van de ecolabels, in 1977 gesticht en beheerd door het Ministerie voor Milieuzaken van de Duitse Bondsrepubliek (Umweltbundesamt), gefinancierd door het Federale Milieuagentschap en het Instituut voor de Controle en Labeling van Producten (Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung GmbH). De technische aspecten van de toekenning van het label worden beheerd door een jury van experts en vertegenwoordigers van pressiegroepen uit de industrie, de consumentenbonden, de ecologische bewegingen en de wetenschappelijke wereld. De externe controle wordt op basis van een bestek verzekerd door het Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung, een erkend organisme; na de toekenning van het label wordt een bijkomende controle uitgevoerd en indien de criteria niet worden nageleefd, kan het label worden ingetrokken. Het label omvat ecologische, kwaliteits-, gezondheids- en etiketteringscriteria. Het hanteert geen economische of sociale criteria. Het vertrekt van een volledige analyse van de levenscyclusinfo-icon, van de wieg tot het graf, maar houdt geen rekening met het transport tussen de productieplaats en de plaats van de toepassing.

Blowerdoor Test

De blowerdoortest, ook infiltratietest, pressurisatietest of luchtdichtheidstest genoemd, wordt uitgevoerd volgens norm NBN EN 13829. Deze techniek wordt gebruikt om de luchtdichtheid van een gebouw of een deel van een gebouw tijdens en na zijn bouw te meten. Het gebouw wordt onder drukinfo-icon gezet door een ventilator en het drukverlies wordt gemeten.

BREEAM

BRE Environmental Assessment Method, door de BRE (Building Research Establishment, UK) ontwikkelde beoordelingsmethode om de milieuprestatie van gebouwen te meten. (www.breeam.org)

Pagina's