Woordenlijst

A (33) | B (43) | C (30) | D (34) | E (37) | F (15) | G (51) | H (25) | I (29) | K (25) | L (35) | M (33) | N (19) | O (13) | P (31) | R (19) | S (30) | T (34) | U (5) | V (31) | W (15) | Z (12)

Absorptie van materialen

Een natuurverschijnsel, eigen aan niet-doorzichtige materialen, die alle elektromagnetische golveninfo-icon die ze doorkruisen, verzachten. De absorptiewaarde varieert afhankelijk van de golflengteinfo-icon van het invallende licht, wat de kleur van het materiaal geeft.

Amplitude en golflengte van een elektromagnetische golf

De amplitude en golflengte van een elektromagnetische golfinfo-icon Vanuit het nulpunt klimt de golf tot een positief maximum; vervolgens daalt hij terug via nul tot op een negatief minimum waarna hij weer stijgt tot het nulpunt. Dit hele parcours stemt overeen met één cyclus en stelt zo de golflengteinfo-icon voor. Bron: ELIA, Elektrische en magnetische velden en hoogspanningslijnen

ATG's en ETA's

ATG's, ETA's: nationale, technische goedkeuringeninfo-icon (ATG voor België) voor materialen, producten, bouwsystemen en installateurs. Terwijl de Europese technische goedkeuringen (ETA's) beperkt zijn tot het reglementaire en tot de Europese Richtlijn 89/106/EEG, zijn de nationale, technische goedkeuringen (ATG's) vrijwillige beoordelingen, waarin zowel reglementaire als andere kenmerken in acht worden genomen om te bepalen of hetgeen wordt beoordeeld, geschikt is om voor de beoogde toepassingen te gebruikeninfo-icon. Als algemene regel vereisen de nationale, technische goedkeuringen een certificatie volgens systeem 5 van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO), uitgevoerd door certificatie-instellingen, aangeduid door de BUtgb, terwijl de conformiteitsbeoordeling voor de Europese, technische goedkeuringen gebeurt overeenkomstig de systemen, vastgelegd in de toepasselijke beschikkingen van de Europese Commissie, en uitgevoerd wordt door derden die hiertoe door hun lidstaat werden erkend en die werden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 18 van Richtlijn 89/106/EEG (bron: http://www.BUtgb.be)

Atrium

De term 'atriuminfo-icon' verwijst oorspronkelijk naar het voornaamste deel van de traditionele, Romeinse woning, vanwaar de ruimtelijke indeling van het huis vertrekt en dat verlicht wordt door een vierkante opening (compluvium) aan het formeel van het dak. Bij uitbreiding is een atrium ook een volume van het gebouw met veel glas, over het algemeen over meerdere niveaus verspreid, bestemd voor het onthaal of de distributie in het gebouw. Het kan de volgende functies vervullen: een natuurlijke lichtbron in het midden van het gebouw (een lichtput); een thermische bufferruimte tussen twee gebouwen; een passief klimatisatie-instrument, als het niet verwarmd of afgekoeld wordt. Een atrium kan echter ook een onverzadigbare energievreter zijn, als overwogen wordt om het op te warmen en/of af te koelen.

Afdichtingsbarrière

Het luchtdichte volume wordt afgebakend door de afdichtingsbarrièreinfo-icon. Die afdichtingsbarrière • Moet continu zijn vormgegeven voor alle vlakken en doorsneden (net als de isolatie) • Kan zich op om het even welke plek van de bouwmantel bevinden o Indien aan de buitenzijde van het isolatiemateriaal = waterdampdoorlatend o Indien aan de binnenzijde van het isolatiemateriaal = dampwerend membraan

Aanpasbaar gebouw

Toegankelijk gebouw waarbij vanaf de start van de bouw (of renovatie) rekening is gehouden met het feit dat iedereen vroeg of laat beperkt mobiel kan worden. Het principe van een aanpasbaar gebouwinfo-icon is dat het via enkele eenvoudige ingrepen kan worden getransformeerd tot een gebouw dat aangepast is aan de bijzondere behoeften van bepaalde gebruikers ervan.

Aangepast gebouw

Toegankelijk gebouw dat per direct beantwoordt aan de specifieke behoeften van een persoon, door hem/haar toe te laten zonder belemmering erin te circulereninfo-icon en autonoom alle functies ervan te gebruikeninfo-icon. Specifieke inrichtingen en een gepaste dimensionering moeten dus voorzien zijn. Het wordt dus aangepast van bij het ontwerp (bouw of renovatie) of vanuit een aanpasbaar gebouwinfo-icon.

Afvloeiingscoëfficiënt

De afvloeiingscoëfficiëntinfo-icon is een gemiddelde waarde die zeer sterk varieert volgens de aard van de bodem, zijn bedekking, zijn aanvankelijke vochtigheid, de helling, de duur van de neerslag en zijn niet-lineaire intensiteit in de tijd.

Afvloeiingscoëfficiënt van de oppervlakken

De afvloeiingscoëfficiëntinfo-icon van de oppervlakken [% of schaal van 0 tot 1]: het gedeelte van het op een oppervlak gevallen hemelwater dat zal bijdragen tot de afvloeiing en dat op het perceel moet worden beheerd. Elk oppervlak dat neerslag ontvangt, wordt gekenmerkt door een afvloeiingscoëfficiënt die afhangt van de ruwheid van het materiaal van het oppervlak, de helling, de verzadiging van de bodem, de bodembedekking enz.

Akoestisch comfort

De bescherming tegen hinderlijke geluiden die afkomstig zijn van binnen of buiten het gebouw en de kwaliteit van de lokale geluidsomgevinginfo-icon.

Pagina's