Wanneer mag men een gebouw als 'duurzaam' beschouwen ?

Door CSTC WTCB
28 januari 2016
A partir de quand peut-on dire d’un bâtiment qu’il est durable ?
WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Een gebouw is ‘duurzaam’ wanneer het technisch en functioneel performant is en bovendien een goede score behaalt voor de volgende drie duurzaamheidsaspecten :

1. milieu (energie-, materiaal- en waterverbruik, afvalproductie, biodiversiteitinfo-icon …)

2. mens en maatschappij (binnenklimaat, toegankelijkheid, veiligheid, mobiliteit …)

3. economie (levenscycluskosten, onderhoud, aanpasbaarheid …).

Meer info :