FAQ

20 van 55 resultaten
28 januari 2016
FAQ
+
Dans une toiture plate (non accessible) composée, du bas vers le haut, de tôles d'acier profilées posées sur une structure métallique, d'un pare-vapeur, d'une couche d’isolation thermique et d'une membrane d'étanchéité [...]

Moeten de staalplaten beschermd worden om brandwerend te zijn, bij (ontoegankelijke) platte daken die, van onder naar boven, [...]

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Moeten de staalplaten beschermd worden om brandwerend te zijn, bij (ontoegankelijke) platte daken die, van onder naar boven, opgebouwd zijn uit geprofileerde staalplaten op een metalen constructie, een dampscherm, thermische isolatie en een afdichtingsmembraan ?
28 januari 2016
FAQ
+
Mon complexe toiture à versants présente-t-il une résistance au feu de 30 minutes s'il se compose comme suit ? [...]

Vertoont mijn hellend-dakcomplex een brandweerstand van 30 minuten, indien het als volgt is opgebouwd : [...]

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Vertoont mijn hellend-dakcomplex een brandweerstand van 30 minuten, indien het als volgt is opgebouwd : dakbedekking uit pannen van gebakken aarde, latwerk en dwarslatten, soepel onderdak, houten timmerwerk geïsoleerd met rotswoldekens van 10 cm dik, dampscherm en gipskartonplaten van 10 mm dik ?
+
 Comment choisir le mode de chauffage le mieux adapté aux besoins d'un bâtiment ?

Hoe kan men de verwarmingswijze kiezen die het best aangepast is aan de noden van het gebouw ?

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Ieder gebouw vormt een bijzonder geval op zich. De keuze van de verwarmingswijze is dan ook afhankelijk van verschillende parameters, zoals de energieprestaties van het gebouw (thermische isolatie, luchtdichtheid, ventilatiesysteem enz.), het gebouwtype en de bezettingsgraad, het gewenste comfortniveau, de noodzaak om de verwarming van de ruimten al dan niet te combineren met de productie van SWW, het rendement van de toestellen (verwarmingsketels, warmtepompen, zonnepanelen enz.) en de...
15 januari 2016
FAQ
+
 Dans une toiture à versants dépourvue de sous-toiture, peut-on poser une couche d'isolation thermique directement sous la couverture de toiture ?

Mag de thermische-isolatielaag in een hellend dak zonder onderdak onmiddellijk onder de dakbedekking aangebracht worden ?

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Een onderdak vervult meerdere functies, in het bijzonder de regendichtheid (in het geval van losgekomen dakpannen, uitzonderlijke weersomstandigheden of fijne stuifsneeuw) en de winddichtheid van de dakopbouw (om ervoor te zorgen dat er geen externe-luchtcirculatie kan optreden binnenin en rondom de isolatie).

Pagina's