Prefabricatie

Door formationsbatid...
27 april 2018
Préfabrication
Leefmilieu Brussel
De Brusselse bouwsector moet antwoordenvinden op de mobiliteitsproblemen en de geluidshindertijdens de uitvoering van bouwwerken.De prefabricatie van elementen ofvolledige modules kan een aantrekkelijkeoplossing zijn omdat ze de uitvoering op debouwplaats versnelt. Maar gaat het hierbijwerkelijk om een duurzamere oplossing?
  • Welke troeven biedt prefabricage in eendichte stedelijke context?
  • Hoe kan prefabricatie in het ontwerpworden geïntegreerd? In welk stadiumvan het project?
  • Welke zijn de voornaamste aandachtspuntenbij de uitvoering?

Dit seminarie geeft een overzicht van de mogelijkhedenvia getuigenissen van ontwerpersen gespecialiseerde bedrijven.
Vrijdag 27 april · 9u-16u30