Isolatiematerialen: hoe kiezen?

Door formationsbatid...
17 april 2018 tot 24 april 2018
Matériaux d’isolation: comment choisir?
Leefmilieu Brussel
De opleiding overloopt de keuzes van isolatiematerialen volgens verschillende factoren: uitvoering, type wand, thermische prestaties, milieu-impact, vochtwering, luchtdichtheid, levensduur en vervanging.

Per toepassing bekijkt de opleiding de verschillende materialen voor thermische isolatie, beschikbaar op de Belgische markt, met een beschrijving van:

  • hun samenstelling, vorm en verpakking;
  • hun geschiktheid voor een gebruik op een dak (plat of hellend), op stenen (vloerstenen of tussen verdiepingen), op een muur (boven- of ondergronds);
  • hun technische voordelen, voordelen voor het milieu en voor de gezondheid;
  • hun ecobalans volgens verschillende bronnen. Er gaat in het bijzonder aandacht uit naar het levenseinde van het materiaal of het product: welke bestemming, aan welke voorwaarden?

Dinsdag 17 en 24 april // 75€ // 1,5d