Duurzame materialen: hoe kiezen?

Door formationsbatid...
24 mei 2018 tot 31 mei 2018
Matériaux durables : comment choisir ?
Leefmilieu Brussel
Centraal in deze opleiding staat de keuze van de materialen en hun duurzaamheid. De economische, sociale en milieugerelateerde uitdagingen en gevolgen van deze keuzes, alsook de gevolgen voor de volksgezondheid zullen worden onderzocht.

In de opleiding worden de verschillende labels, aanduidingen, classificaties, levenscyclusanalyses, enz. aangehaald en worden recyclage en hergebruik overwogen.

Donderdag 24 en 31 mei // 100€ // 2d