BIM: Impact op duurzame gebouwen

Door formationsbatid...
15 juni 2018
BIM : Impacts sur le bâtiment durable
Leefmilieu Brussel
Tegenwoordig wordt BIM (Building InformationModeling) voorgesteld als de toekomstoplossingvoor de bouwsector.
  • Waarover gaat het precies: Om eenintelligente digitale 3D-maquette? Omeen radicale revolutie in het procesinfo-icon vansamenwerking tussen de verschillendeactoren van de bouw?
  • Welke voor- en nadelen biedt deze nieuwemanier van werken?
  • Hoe kan de impact van BIM op het bouwprocesworden geëvalueerd? Biedt BIMde mogelijkheid de duurzaamheid vanontwerp en project te verbeteren?
  • Welke complementariteit bestaat er metde tools die in het kader van het ‘LEANbouwen’ worden gebruikt? Hoe kunnendeze weldoordacht worden gebruikt?

Dit seminarie wil al deze vragen beantwoordenen ze aan de hand van concrete voorbeeldenillustreren.
Vrijdag 15 juni · 9u-16u30