Belgische Energie- en Milieuprijs

Door Portail / Portaal
7 juni 2018
Prix belge de l’Energie et de l’Environnement
Portail Construction Durable / Portaal Duurzame Bouwen
Bent U een burger, een onderneming, een school, een stad of een gemeente, een vereniging…? Hebt u een project inzake duurzame ontwikkeling en wenst u het bekend te maken?

SUSTAINABLE EDUCATION AWARD

Deze prijs beloont het sensibiliseren, het doorgeven van informatie, het onderwijzen en de acties op het vlak van milieubescherming, energie-en/of natuurlijke hulpbronnenbesparing en duurzame ontwikkelinginfo-icon.

 

SUSTAINABLE MOBILITY AWARD

Deze prijs beloont innovaties op het gebied van product, dienst en nieuwe business models of de uitvoering van projecten in het domein van mensenverkeer. Deze moeten aanzienlijk bijdragen tot de beperking van het impact op leefmilieu, tot energie-of natuurlijke hulpbronnenbesparing, tot het gebruik van hernieuwbare energieinfo-icon en/of de verbetering van de mobiliteitsvoorzieningen.

SUSTAINABLE ENERGY AWARD

Deze prijs beloont innovaties qua technologieën, producten, diensten en business models of de uitvoering van projecten op het gebied van de vermindering van energieverbruik en/of het gebruik van hernieuwbare energie.  

SUSTAINABLE BUILDING AWARD

Deze prijs erkent de inspanningen van eigenaars, architecten, en aannemers om privéwoningen, kantoren en commerciële gebouwen duurzamer te maken. Deze prijs beloont vernieuwende ontwerpelementen en materialen die de impact van het bouwen en het gebruik van gebouwen op het milieu verminderen.

CIRCULAR ECONOMY AWARD

Deze prijs beloont exemplarische en vernieuwende initiatieven die ingrijpende wijzigingen kunnen bevorderen in de transitie naar circulaire productie-en consumptiepatronen. Deze initiativen bijdragen tot energie-efficiëntie en de beperking van het impact op het leefmilieu.

SUSTAINABLE TRANSPORT & LOGISTICS AWARD

Deze prijs beloont innovaties inzake het beheer van stoffen-en goederenverkeer, hun transport, hun verpakking, hun behandelinginfo-icon, hun opslaginfo-icon en hun distributie, die aanzienlijk bijdragen tot de bescherming van het leefmilieu, tot energie-en/of natuurlijke hulpbronnenbesparing en tot het gebruik van hernieuwbare energieën.

SUSTAINABLE IT AWARD

Deze prijs beloont exemplarische en vernieuwende initiativen inzake applicaties en IT-systemen die bijdragen tot de milieubescherming, tot energie-en/of natuurlijke hulpbronnenbesparing en tot het gebruik van hernieuwbare energieën.

SUSTAINABLE FOOD AWARD

Deze Prijs beloont merkwaardige actie inzake duurzame ontwikkeling, hetzij in de productiemethode hetzij in het consumptiepatroon. Deze categorie richt zich tot zowel de producenten van dranken of van voeder als tot groothandelaars en huishoudens.

Bijvoorbeeld: de vervaardiging en de behandeling, de milieueffecten van producten, de verspilling en voedselverlies, de verpakkingen,…

SUSTAINABLE WATER MANAGEMENT AWARD

Deze prijs beloont innovaties inzake energie-efficiënt waterbeheer zowel op individueel als op collectief niveau, in de openbare of de privé-sector, die bijdragen tot de milieubescherming, energie, water-en/of natuurlijke hulpbronnenbesparing en tot het gebruik van hernieuwbare energieën.

DE SPECIALE PRIJZEN

  Luminus Premium Award
     Deze prijs wordt overhandigd door onze Premium sponsor Luminus

 Premium Media Partner Award IPM Group
     Deze prijs wordt overhandigd door onze Premium Media partner IPM Group

  International Polar Foundation Award
     Deze prijs wordt overhandigd door onze partner IPF