Beheer van het regenwater op het perceel

Door formationsbatid...
15 mei 2018 tot 22 mei 2018
Gestion des eaux pluviales sur la parcelle
Leefmilieu Brussel
De opleiding is toegespitst op de uitdagingen en de praktische oplossingen voor een duurzaam waterbeheer op het perceel en in het gebouw in de Brusselse context.

De deelnemers ontdekken het belang van een zorgvuldige analyse van de bodem- en perceeleigenschappen. Er zullen praktische oplossingen en hulpmiddelen worden aangereikt:

  • regenwaterinzameling of terugvloeiing naar het natuurlijke milieu,
  • vasthouden en afvoering naar de rioleringinfo-icon,
  • gebruik van oppervlaktewater,                
  • doordringbaarheid van de bodem verhogen. Deze thema’s zullen in functie van het perceel en van het project aan bod komen. Er wordt ook specifiek aandacht besteed aan de recuperatie en het gebruik van regenwater door de gebruikers van het gebouw.

Dinsdag 15 en 22 mei // 100€ // 2d